Vad tycker du om gröna obligationer?

Gröna obligationer och hållbara investeringar?

Din åsikt får du gärna lämna i vår webbenkät, så kan jag återredovisa resultaten här :slight_smile:

Delta i den senaste forskningen i ämnet genom att svara på vår webbenkät! Vi är två studenter som skriver en kandidatuppsats om detta. Ditt deltagande är viktigt för studien. Vi hoppas därför att du vill delta. Du behöver inte ha närmare kunskap om gröna obligationer eller hållbara investeringar för att svara på enkäten.

Tack på förhand för din medverkan!

Länk till webbenkät:

https://sv.surveymonkey.com/r/grona_obligationer