Hjälp oss i vår magisteruppsats genom att svara på ett par frågor om hållbarhet 🙏

Hej!

Vi är två civilekonomstudenter vid Linköpings universitet som just nu skriver vår magisteruppsats inom finans. Vi vill undersöka vilka demografiska faktorer som karaktäriserar hållbara investerare. Vi vill även undersöka bakomliggande motiv och intresse kring hållbarhet.

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta enkäten. Dina svar är anonyma och kommer hanteras konfidentiellt. Dina svar kommer enbart användas i magisteruppsatsen och när magisteruppsatsen är färdigställd kommer svaren att raderas.

Vi är mycket tacksamma om du tar dig tid och deltar i vår enkätundersökning! Enkäten innehåller 19 frågor och uppskattas ta cirka 3 minuter att besvara.

Länk till enkäten: https://survey.liu.se/Survey/9710

Tack på förhand!

Så, då har jag svarat. Återkom gärna med en uppdatering när ni är klara och en sammanställning av resultaten. :+1:

2 gillningar

Jag har också svarat :slight_smile:

Hade varit intressant om ni också tar upp på vilket sätt man konkret bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att köpa hållbara fonder/aktier.

Alltså genom vilken mekanism påverkar min investering i ett företaget dess hållbarhetsarbete? Aktier är ju en andrahands marknad där pengarna inte direkt går in i ett bolags kapital, oavsett om det är ett hållbart företag eller ej. Jag kämpar själv med denna frågeställning.

Det är ju inte direkt som att välja mellan en ekologiskt odlad tomat och en ful-odlad tomat där produkten i sig har alstrat mer eller mindre utsläpp.

Genuint intresserad av vad forskningen säger så fint om ni tar upp den aspekten.

Lägg gärna ut länk till uppsatsen när ni är klara. Lycka till med arbete :slight_smile:

2 gillningar

Ja, det är en fråga som jag har brottats med en del också. Att aktivt välja bort att investera i företag på grund av hållbarhetskriterier tror jag har minimal hållbarhetspåverkan just av den anledning du nämner. Dvs så länge du köper av någon annan än företaget själv så är ju påverkan på bolaget ytterst begränsad. Av rena avkastningsmässiga skäl kan man ju dock se det som en bet på att dessa företag kommer underavkasta i framtiden.

Däremot om fonder har en strategi för ägarpåverkan för att främja hållbarhet så kan jag se en verklig mekanism för hur det kan leda till förbättringar.

Har också svarat på enkäten :slight_smile:

2 gillningar

Har svarat på enkäten.

En kommentar är att jag tolkar era frågor som att ni ser ett motsatsförhållande mellan hållbarhet och avkastning.

För mig är det två sidor av samma sak. Om jag ska investera pengar över längre tidsperiod (+10 år) så är hållbarhetsperspektivet en helt central del av företagets strategi för att fortsätta vara relevanta.

1 gillning

Spännande fråga, är det värt att öka risken i sitt sparande för att få en hållbar portfölj? Jag har hört att varje genomsnitt 100 000 kr investerade på börsen släpper ut lika mycket koldioxid som en genomsnittlig bensin bil per år (dock inte någon källa på att detta stämmer). I vilket fall tycker jag att det känns väldigt trist att mina investeringar förstör miljön.

1 gillning

Jag har svårt att se logiken i det påståendet. Lyckas du finna en källa på det här så länka gärna.

1 gillning

Det är en rapport från Swedwatch tror jag som konstaterade att 100 000 kr i indexfond motsvarade ca 3 ton CO2.

Rapporten heter ”blir guldet till sand?

1 gillning

Madrass och cykel. Miljövänligt. Glöm börsen och indexfonder :thinking:

Från rapporten:

Växthusgasutsläppen som genereras av allt svenskt sparande på världens börser – inklusive pensioner – motsvarar cirka åtta ton koldioxid per person och år.

Jag tror problemet med den här formuleringen är att man tillskriver de kollektiva ägarna utsläppen snarare än konsumenterna. Om jag äger 1 % i ett oljebolag som släpper ut 100 000 ton koldioxid så menar man (om jag tolkar rapporten rätt) att mitt sparande genererar ett utsläpp på 1 000 ton koldioxid.

Jag förstår vad man menar men det kan ju låta lite tokigt när det tas ur sitt sammanhang. Det är ju inte sparandet i sig som genererar utsläppen.

6 gillningar

Jag har svarat, kul! :slight_smile:

För mig är det en svår fråga och nåt jag tänker på mycket med min portfölj, om jag skulle gå in på hållbarhetsaspekter mer. Jag väljer sällan en aktie för att den är hållbar, dock har jag valt bort aktier för jag inte de överensstämmer med mina värderingar. Tror också att hållbara investeringar kommer vara bättre på lång sikt i och med bl.a. ökade krav från konsumenter och regeringar.

1 gillning

Håller helt med. Det är ju typ som SAS. Behöver både flygbolaget, resenären och aktieägaren känna skuld för samma ton CO2 som släpps ut.

3 gillningar