Mer hållbart - varför är det inte prio ett?

Jag är ny här i forumet, men har lyssnat lite på era poddar under åren, nu senast den om bästa fonderna 2021. Jag reagerade på något Jan sa om att hållbarhet är viktigt men att låg avgift trumfar detta. Jag förstår ju att målet är att få så hög avkastning som möjligt, men hur ser ni och andra här i forumet på hållbarhet i investeringarna? Borde det inte vara prio ett, om vi ens ska överleva? (Och vad ska vi annars ha pengarna till?) Och, är det inte de hållbara investeringsalternativen som borde ge bäst avkastning på lång sikt?

6 gillningar

Här kan du läsa like hur mycket vi påvärkar om vi investerar hållbar. :+1:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.smaspararguiden.se/blogg/forskare-sa-sparar-du-hallbart/&ved=2ahUKEwifhv7_lvbvAhVjpIsKHVZgCo4QFjADegQIHhAC&usg=AOvVaw12s1CSdch47sNLF7VsfBn_

1 gillning

Jag tycker Småspararguiden missar en viktig aspekt av hållbart sparande. När småsparare väljer hållbart sparande skickar det signaler. Det sätter press på de stora fondbolagen att erbjuda hållbara fonder som inte innehåller fossilbolag. Det påverkar väldigt mycket när exempelvis BlackRock säger att de inte ska investera i fossilbolag. I framtiden kanske alla fonder som erbjuds screenar bort vissa ruttna bolag. I Sverige tycker jag SPP visar vägen genom att screena bort fossila bolag i samtliga av sina fonder.

3 gillningar

Småsparare är så liten grupp som skulle kunnna knappast påvärka något. Småsparare har inte så mycket pengar på börsen totalt. :+1:.

Nej, men BlackRock har det. Och de har precis valt en hållbar strategi för sina fonder. Vilket jag misstänker beror på att deras kunder efterfrågar det. Konsumentmakt när den är som bäst. :slight_smile:

3 gillningar

Hur menar du att de missar den aspekten? De citerar ju en forskare som konstaterat den påverkan är liten.

Ovanstående forskning indikerar att välja bort-strategin har en relativt liten påverkanspotential. Det är i normalfallet mycket svårt för hushåll eller fondförvaltare att effektivt verka för en bättre miljö genom att undvika de miljöförstörande företagens aktier eller obligationer, då andra aktörer helt enkelt tar över så länge de ser en ekonomisk vinning i detta. Undvikandet kan måhända ha en symbolisk effekt på längre sikt, men denna bör inte överskattas i sammanhanget (Sandberg 2015, s17).

Just välja bort kommenterar ju forskaren att det har liten påverkan och att det är relativt konsensus inom forskningen att så är fallet.

En påfallande majoritet av de forskare som analyserat välja bort-strategin landar i en skeptisk syn på dess påverkanspotential (Sandberg 2015, s14).

1 gillning

BlackRocks ställningstagande skedde efter den forskningen. Detta är ett paradigmskifte tycker jag:

1 gillning

Jag är mer besviken på denna bit saxxat från artikeln:

BlackRock, which manages assets worth $6.9tn (£5.3tn) including big holdings in major oil producers such as BP, Shell and ExxonMobil, has been accused of hypocrisy by environmental campaigners for routinely voting against shareholder motions directing boards to take action on the climate crisis.

Artikeln citerade ju också många som trodde att det inte skulle leda till någon nämnvärd skillnad.

1 gillning

Det betyder fortfarande inte att det har någon stor påverkan eller ens någon påverkan alls. Bara att Blackrock valde att göra så.

Finns i sig ingen koppling att påverkar skulle vara stor på hur utsläppen förändras i världen. Det var ju den kopplingen som forskningen (enligt det som småspararguiden citerat) som var svag. Medans skänka pengar till välgörenhet och aktivt gå in och stödja vissa bolag som direkt jobbade med att utveckla ny teknik hade stor påverkan.

Det är lätt att glömma bort att man inte köper en aktie av företaget, utan av någon annan ägare. Om person A eller person B äger aktien gör ingen större skillnad för själva företaget.

Aktieägare är nödvändigtvis inte alltid en tillgång för företaget, utan en belastning då de kräver del av företagets vinst.

Men det kan göra det svåra att emittera nya aktier om ingen vill köpa. Dessutom lär bolaget må mindre bra om aktiekursen sjunker när institutionella investerare säljer.

2 gillningar

Förvisso, men om de institutionella investerarna säljer förlorar de samtidigt inflytande över vilka som sitter i bolagets styrelse. Det blir någon som inte prioriterar miljökrav lika hårt som tar över makten.

Mmm. Sedan tror ju jag att fondbolag som BlackRock omöjligen kan vara vettiga påtryckare i alla de bolag de äger. Där tänker jag att indexfonder har en negativ påverkan på samhället då vi inte får ägare av kött och blod.

Om BlackRock i stället sållade bort alla miljövänliga företag kanske de skulle ha ork att göra skillnad. :wink:

1 gillning

Själv är jag mest intresserad av trenden lösningsbolag. Därför vill jag ha en mindre andel sådana bolag i portföljen för att äga de bolag som kommer med lösningar. Till exempel Proethosfonden. När det gäller indexfonder får jag nöja mig med att äga indexfonder som screenar bort de värsta skurkbolagen.

1 gillning

Därför att investeringar har i princip inget orsakssamband med klimatet. Dvs att 100 tkr i en globalfond orsakar X antal ton CO2 utsläpp är felaktigt.

1 gillning

Helt enig. Men företagens tjänster och produkter är en stor förklaring till koldioxidutsläpp. Om vi kan puffa företagen att välja mer klimatvänliga tillverkningsprocesser påverkar det. Kolla bara på hur gamla fossilbolag som bytt inriktning belönats på börsen. Till exempel Dong Energy som blivit Ørsted med förnybart. Sjuk börsresa. Hoppas fler gamla fossilbolag hakar på den trenden.

2 gillningar

Tror att alla val tillsammans är viktiga och bildar en stor röst som påverkar.

Så många medvetna val i vardagen tillsammans med andra personer eller organisationer som syns och hörs mer. De klimatinitiativ som ändå tagits genom åren beror ju mycket på att gräsrötterna enträget under alla år gjort val, protesterat och gjort aktioner via organisationer etc. Och naturligtvis alla de forskare som slår larm och driver på ensamma eller via organisationer. Och politiker driver det i politiken.

All heder åt alla dessa människor.

4 gillningar

Swesif

:pray:

1 gillning

Eurosif

:pray:

1 gillning