Varför försöker dom luras med ett mindre belopp?

Hej igen!

Jag sökte efter det rätta beloppet på skulden som i början var på 22000:- den rätta idag är 58000:-

Lowell tidigare Lindorff skickar ett inbetalningsblankett på 15000:- men det beloppet måste jag

betalas omgående annars blir beloppet igen 58000:-

Jag undrar varför lurar dom mig med detta belopp? Dom vet så väl att jag inte har någon möjlighet

att betala på så kort varsel. Vad vinner dom på detta?

Det är ingen här som har sett de bred du pratar om. Nu gissar jag bara hejvilt, det kan vara så att de inte tror att de kommer få hela skulden så de ger ett generöst erbjudande i hopp om att snabbt få ut så mycket som möjligt. En ren gissning alltså, du får själv göra grovjobbet att läsa papperen och ringa deras kundtjänst om det är något som du inte förstår.

Din gissning kan mycket väl vara rätt. Även om det är sällsynt så förekommer det faktiskt ibland. Då gäller det “bara” att kunna få ett förskott på arv eller något liknande.

Hej!

Svårt att svara utan att vara helt insatt i din situation. Du har fått svar som låter vettiga ovan. Inkassobolagen har inte som uppgift att “lura” någon, utan deras jobb är att försöka hitta lösningar för det mesta.

Om du inte redan har varit det, så skulle du kunna ta kontakt med kommunens skuldrådgivare. Hur du hittar en skuldrådgivare och vad de kan göra kan du läsa om här: https://www.konsumentverket.se/kontakt-och-vagledning/budget-och-skuldradgivning/

Lycka till!

Hej,

Jag har tidigare jobbat med denna typ av bedömningar på ett inkassobolag.

Anledningen till att dom agerar så här är, som ovan nämnt, inte för att luras.

En skuld som varit hos inkasso en tid kommer troligen så småningom köpas av inkassobolaget, från det bolag där skulden från början uppstod. Inkassobolaget köper inte skulden till fullt pris utan betalar en viss procent av orginalskulden. Utöver själva skulden har det vid denna tidpunkt tillkommit kostnader i form av påminnalesavgift, inkassoavgift, ränta och ev också kostnader från Kronofogdemyndigheten för handläggning och ev. utmätning.

Ovan gör att inkassobolaget får ett visst spelrum gällande skulden, och vissa avgifter.
Därför kan dom göra erbjudanden som dessa. Man vet att det ibland finns möjligheter för människor att komma över ett engångsbelopp. Man vet också att de flesta vill betala sina skulder, och därför gör man erbjudanden där viss den av skulden stryks, emot att pengarna betalas innom en viss tidsram.

restskuld 1999 kr… 87.511. aktuel skuld 2020.06.29. kr. 53.905. har. betalt kr.158.800 i perioden 2008.02.15. - 2020.06.29 inbetalt kr. 158.800. vor är logikken i detta. venligst johnnie