0 ränta på Avanza

Hej.
Avanza behåller 0-ränta på värdepapperskreditens bästa nivå än så länge, till vilken reporänta tror ni de fortsätter ha 0 i ränta?

Bra fråga… Det finns ju en viss överetablering på nätbanks-/investeringstjänstmarknaden nu och när folk sparar mindre lär de olika bolagen säkert göra vad de kan för att behålla kunderna och utmana konkurrenterna.

De höjde gränsen från 50.000kr till 10% av godkända värdepapper upp till 3 miljoner så sent som 31/3. Det var redan då prat om tidigarelagda räntehöjningar redan i år istället för 2024. Så jag tror de kommer behålla 0% för att locka kunder att börja använda belåning med förhoppning om att de kommer låna mer i framtiden.

1 gillning

Räntorna höjs från 7 juli, vilket var förväntat.

1 gillning