Äga onoterade värdepapper via en Kapitalförsäkring

Kommer för första gången på egen hand gå in i ett onoterat bolag i närtid och har då försökt förstå hur man kan placera detta i en KF. Sammanfattar detta nedan.

Skulle gärna få lite input från er som testat detta upplägg:

  • Vad finns det för potentiella problem?
  • Har ni varit nöjda med Kaptena?

(vill ha input från er som gjort detta på egen hand och inte inom ramarna för saminvesteringarna som gjorts via Patreon communityn)

Bakgrund

Sedan 2015 har man möjlighet att ha sina onoterade innehav i en kapitalförsäkring. Detta ger uppenbara fördelar med schablonbeskattning i relation till reavinstbeskattningen vid direktägande (25% på vinst).

I praktiken säljer man in sina värdepapper till försäkringen (man kommer inte längre synas i aktieboken och tappar sin rösträtt etc.).

Aktörer som erbjuder tjänsten

Kaptena verkar vara den enda aktör som erbjuder kapitalförsäkringar för onoterade aktier idag. Det är ett svenskt insurtechbolag som fungerar som administratör och värderare av onoterade aktieinnehav kopplade till kapital- och pensionsförsäkringar.

De erbjuder två alternativ: Kapitalförsäkring via Nordnet eller Futur (Danica). Vilken av dem som är mest förmånlig verkar vara lite beroende på tidshorisont och värde på innehavet. De har en bra räknesnurra på sin hemsida för vilken lösning som blir bäst för den investering man tänker

Krav för att ha innehaven i en KF

De skall vara okvalificerade (alltså inte aktier i ett fåmansföretag som ägs av en eller ett fåtal aktieägare som är verksamma i företaget) samt att innehaven skall vara Euroclear anslutna (ISIN kodade).

2 gillningar

Hur gick det, använde du Kaptena? Går i samma tankar.

Jag har väldigt mycket erfarenhet av det här om ni har konkreta frågor. Det är i princip vad jag har roat mig med de senaste 12 månaderna i och med saminvesteringprojekten. Känner många av aktörerna mer eller mindre personligen.

Kom ihåg att du har möjlighet att äga och handla skattefritt med onoterade värdepapper i ett eget AB också