Allokera bostadsrätt

Jag bebor och äger långsiktigt en obelånad bostadsrätt. Jag har en 50-50-strategi. Vid balansering ränta-aktier skall man betrakta ägandet av bostadsrätten som i princip en fastighetsaktie eller som en bostadsobligation?

Ja, du skall i alla fall inte jämföra ägandet med en bostadsobligation.

I ett normalt ränteläge bör en obligation ge runt 4 procents avkastning. De senaste åren har den gett långt under 2 procent

Förhoppningsvis har din bostadsrätt stigit I värde mer än så.

Jag betraktar ägt boende som en diversifiering utanför börsen precis som guld, skog och andra reala tillgångar. Sen är frågan hur mycket de olika tillgångsslagen korrelerar med börsen, men det är jag för okunnig för att yttra mig om. :slight_smile:

1 gillning