Ändra bana, kanske programmering eller däromkring?

Angående datastrukturer håller jag med, det är allmängiltig kunskap. Samtidigt kan man oftast ”glida igenom” rätt bra även fast man inte på rak arm kan säga att en sökalgoritm har som bäst O(log n), om någon ringer och väcker en mitt i natten. :sunglasses:

Med andra ord, bra saker att ha koll på men i många roller (inte minst i ”vanlig” webb/backendutveckling) kan man klara sig hyggligt även fast man är algoritmsvag. Man har dock bättre förutsättningar att vara en duktig utvecklare om man har koll på dessa bitar, och jobbar man mer systemnära (eller i system med Amazon/Google-scale) så kan det ju faktiskt vara helt avgörande för att kunna skriva kod med vettig performance.

Databaser och SQL-queries är också en bra sak att lära sig som man nästan alltid har nytta av, på ett eller annat sätt. MariaDB rekommenderas om man är helt oerfaren inom området. Vill man ha något mer kompetent men med något högre inlärningskurva, satsa på Postgres.