Anta att räntan toppat nu

Anta att räntan toppat nu… vore det då läge med att lägga en peng

  • på fasträntekonto?
  • köpa långräntefond?
1 gillning

Om den har toppat, förutsätter vi då att den även kommer sjunka?

I så fall är en lång räntefond vinnaren. Ju längre, desto bättre.

Det fasta sparkontot kommer få se sin inlåningsränta minska i takt med att räntorna sjunker.

2 gillningar

Att försöka tajma räntemarknaden är lika svårt som att tajma aktiemarknaden, om inte ännu svårare. Investerare försöker hela tiden förutspå vad som ska hända i framtiden och priset sätts mellan säljare och köpare av räntepapper därefter när börserna är öppna. All tillgänglig information som finns vad riksbankerna kommer att göra i framtiden analyseras och ligger till (som en av flera parametrar) till grund för prissättningen.
Inflationssiffror, arbetslöshetssiffror, ränteprognoser mm. mm. analyseras hela tiden.
Att tro att man kan hitta felprissättningar som privatperson så lurar man antagligen sig själv.
Viktigt att lära sig skilja mellan marknadsräntan (det som vi investerare köper och säljer) och styrräntan (den som riksbanken sätter) är två olika saker som många ofta blandar ihop.

För att summera:
Vill du ha 0 risk och känd avkastning (som i längden kommer avkasta negativt realt), välj sparkonto.
Vill du ha högre risk, men möjlighet till högre avkastning, välj lång räntefond.
Ingen vet eller kan förutspå vad som kommer ge dig bäst resultat på varken lång eller kort sikt.
Sannolikt är att du kommer få bättre avkastning på lång räntefond då du måste bära en högre risk som du vill bli kompenserad för med högre förväntad avkastning som gengäld, men kortsiktigt är den en random walk.

4 gillningar