Banken tog nota på 186 kronor för en aktie värd 165 kronor!

Hej!

Är ganska ny med det här med aktier men jag är riktigt irriterad! Köpte nyligen en Svensk aktie som låg på runt 165kr vid köptillfället på min bank där minimicourtaget ligger på 20kr eller 0,05% av aktievärdet men ändå debiterade de mig 186 kronor!

Det är ofattbart! Hur kan de göra såhär?

Hur många aktier köpte du? Styckpriset var 165kr?

Om banken säger att minimicourtage är “20kr eller 0.05% av aktievärdet” så kommer du få betala 20 kr i courtage så länge du köper för mindre än 40 000kr. Därefter blir procentsatsen högre än minimibeloppet 20kr och du betalar då istället procenten på beloppet

Om du köpte en enda aktie för drygt 165kr och courtage är 20 kr så stämmer det med 186kr.

Vad tror du att kostnaden är för banken att genomföra en order på 165 kr? Gnäll inte, courtaget är ju vrålbilligt!

Som ovanstående har skrivit så stämmer notan.
Du blir debiterad för aktien plus minimicouraget på 20kr = 186 (troligtvis avrundat uppåt om du köpte aktien för 165.någonting).

Om du vill komma undan billigare med courtage så har du antingen möjligheten att handla gratis hos Swedbank om du har kapital som understiger 100 000kr eller så börjar du använda Avanza eller Nordnet där du kan även där börja med gratis courtage upptill en viss summa och sedan endast betala 1kr i minimicourtage.