Behöver hjälp att strukturera mitt sparande

Hej alla och tack för ett bra forum. Jag vill sätta upp mitt sparande enligt fyra hinkar modellen men behöver hjälp med om jag tänkt rätt med att kategorisera mitt existerande sparande.

Mitt sparande idag är fördelat enligt följande. Har jag kategoriserat saker till rätt “hink”?

bild

Beroende på vad “blandade aktier” innehåller så skulle jag se det mer som lekhinken än passiva hinken.

Bankkonto skulle jag sortera:

  • Lönekonto, transaktionskonto och liknande dit jag får lön och betalar månadens räkningar skulle jag lägga utanför hinkarna.
  • Sparkonto och liknande som har pengar som är öronmärkta till målsparande (t.ex. årets semesterresa) eller en prioriterad utgift (t.ex. årspremie för bilförsäkring) inom 3-6 månader skulle jag lägga utanför hinkarna.
  • Övriga konton som buffert. (Samtidigt se till att jag inte har för mycket pengar på de två kategorierna ovan.)

Hej,

Lysa 85-15 är ganska hög risk, 60-40 är mellanrisk.
Blandade aktier är lekhinken.
Avanza Zero är förvisso passiv, men också ganska hög risk med smalt svensk index, överväg byta till globalt index för bättre riskspridning.

1 gillning