Byta förlustfonder i ppm nu?

Jag har gjort några dåliga val i premiepensionen och sitter med två fonder som rasat 14% resp 4% i år och har relativt höga avgifter. Jag har lärt mig mer om fonder på sistone och vill byta även om dessa två fonder hade gått bra. Är det dumt att byta nu? Ska jag vänta tills de förhoppningsvis återhämtar sig i värde? Eller bättre att överge dem så snart som möjligt? Jag är 52 år och vill inte jobba till 69.

Tacksam för råd.

Hej!

Vilka är fonderna? Hur länge har du haft dem och hur ser den totala utvecklingen ut?

När planerar du att gå i pension?

Mvh Mathias

Swedbank Robur Access Global A okt 2015
Förändring sedan köp +47 tkr

Länsförsäkringar Fastighetsfond A nov 2019
Förändring sedan köp -3,5 tkr
Rasat -14% i år

Vill gärna gå i pension om 10 år vid 62-63

Huvudprincipen när man stuvar om i sin portfölj är att man tittar framåt och investerar efter sunda principer i de allra bästa värdepapper som finns tillgängliga för att uppnå det man vill.

Om pengarna till detta kommer från gamla dåliga eller gamla lyckade affärer är oväsentligt. Du investerar alltid för framtiden, inte för att hoppas på någon magisk kompensation för en misslyckad dåtid.

Om du vill investera RikaTillsammans-mässigt är det möjligt att du kommer att vilja byta till 100 % AP7 SÅFA. Detta baserat på att jag antar att du har minst 10 år kvar till du ska plocka ut pensionspengarna.

https://rikatillsammans.se/ap7-safa/

100 % AP7 SÅFA är inte den enda sunda investeringsprincipen man kan ha på PPM, men den rekommenderas ofta.

Det är naturligt att även en bra fond går ner ibland. Den behöver inte vara dålig för det. Men om du då sätter i system att lite på känsla byta till en annan, visserligen bra, fond som inte gått ner för stunden finns risk att du hamnar i ett mönster av att hela tiden köpa dyrt och sälja billigt.

Det finns förvisso strategier som bygger på att man ständigt hoppar till det som går allra bäst för stunden (momentumstrategier), men det är inget som RikaTillsammans förespråkar. De strategierna kräver mycket arbetsinsats , djup kunskap samt en rejäl skopa disciplin, och dessutom är fondbyten på PPM så sega att det inte är någon riktigt lämplig plattform för såna investeringar.

RikaTillsammans strategier bygger på mycket på att man skaffar bra fonder och sedan sitter still i båten när det stormar, för att någon gång om året rätta till eventuella obalanser som uppstått mellan fonderna i portföljen. Om man kör 100 % AP7 SÅFA finns det ju inget att rätta till, så då är det bara att sitta still.

Citerar lite från informationen om AP7 SÅFA:
AP7 Såfa placerar i AP7 Aktiefond, som är en global aktiefond, och AP7 Räntefond som är en räntefond.

Fram till det år då du fyller 56 år innehåller AP7 Såfa enbart aktiefonden. Risken i ditt sparande är därför relativt hög. Den höga risknivån ger dig möjlighet till en bra värdeutveckling.

När du börjar närma dig pensionsåldern, sänks risken automatiskt.

Från och med det år du fyller 75 år har AP7 Såfa nått sin lägsta risknivå. Portföljen består då av cirka 35 procent AP7 Aktiefond och cirka 65 procent AP7 Räntefond. Du bör alltså vara medveten om att även vid sin lägsta risknivå innehåller AP7 Såfa en stor andel aktier, och värdet kan komma att variera både uppåt och nedåt

En slutsats av detta är att om du tänkt plocka ut pensionen vid en annan tidpunkt än vad staten tänkt sig kan det vara läge att själv justera andelen räntor i PPM om man känner för det. Men annars är det bara att sitta still i båten.

Stort tack!