Byta från KAP-KL till AKAP-KL?

Försöker vara påläst om min pension. Undrar därför:

 1. Får man om man vill byta från KAP-KL till det nyare avtalet AKAP-KL? Då jag är född före 1985 har jag fått KAP-KL med automatik.

 2. Skulle pensionen bli bättre eller sämre av ett sådant byte? Det är pensionsdelen på inkomst över 7,5 basbelopp jag funderar på.
  Förutsättningar 45 år, arbetat 7 år inom region, månadslön 49000.
  KAP-KL beräknas om jag förstått rätt utifrån snittet av 7 åren med högst lön, multiplicerat med en faktor 0,55 och därefter multiplicerat med antal arbetade år av max antal 30 år.
  Tex (49000-42645)x0,55x(7/30)=818 kr/mån.
  AKAP-KL ger 30% av beloppet över 42625 kr per månad till pensionsavsättning som jag själv kan placera.
  Har jag fattat rätt?
  Lönar sig bytet om jag jobbar kvar 10 år? 20 år?

 3. Om jag byter till AKAP-KL, får jag då pensionsavsättning på 30% retroaktivt utbetald för tidigare år?

Sorry, ingen aning, och det verkar inte som någon annan här på RT vet heller … det har ju gått 2 v och inget svar :slight_smile:

En ide är att kolla med facket på ditt jobb, om du är med där? Kanske de hjälper dig ändå även om du inte är medlem. De brukar ha råkoll på avtalen, vad man får och inte får göra

Alternativt så ringer du Alecta som förvaltar pengarna. De måste ju kunna berätta för dig vad du kan göra och hur du kan räkna. Jag har ITP hos Alecta och de har varit mycket bra att prata med för att förstå bättre.

Eller gör du både och för att samla info före du bestämmer dig. Det är ju rätt viktigt typ. Lycka till :slight_smile:

Hej.

Kan bidra med vissa svar här kanske.

1: det går att byta. Man behöver komma överens med arbetsgivaren. Du kan läsa lite om det här: https://www.ofr.se/information-rorande-byte-fran-kap-kl-till-akap-kl/

2: det är omöjligt att svara på om det blir bättre eller sämre. Fördelen med förmånsbestämd pension är ju att den är garanterad och du vet vad du får. Placerar man kapitalet själv så kan ju värdet både öka och minska.

Pensionsunderlaget räknas som medelvärdet på de fem högsta pensionsgrundande lönerna under de sju år som kommer närmast innan året före beräkningsåret (ditt pensionsår). Så om du antar att du kommer ha en högre lön ju närmare pension du kommer så kommer således också din uträkning att bli annorlunda till fördel för dig. Men min erfarenhet är inte att förmånsbestämd pension är dålig, tvärtom. Det är i många fall väldigt bra och naturligtvis bättre och bättre ju högre lön man har. Dock så var det bättre för och med det menar jag att % man använder som underlag är för dig 55 som du skriver men den var högre förr.

3: nej du får inte det retroaktivt. Då kommer den förmånsbestämda delen att läggas i så kallat fribrev.

Men prova att vänd dig till det pensionsbolag som sköter om du pension och se om dom kan bistå med uträkningar för detta. Och då är det det bolag som sköter om den förmånsbeatämda delen du ska vända dig till vilket då troligtvis är Skandia eller KPA.

1 gillning