Deflation? Eller vad händer på sikt?

Hej!

Jag är nyfiken på vad som kan bli det teoretiska, långsiktiga utfallet av höga inflationsnivåer. Är tanken att priser på varor går ner på sikt, eller är det snarare så att löner höjs?

Det kanske inte spelar någon större roll i praktiken, men jag är nyfiken på hur det sett ut historiskt. Blev triggad av att en piggelin kostar 10 kronor, och undrar om världen någonsin kommer att ställas till rätta igen.

Tvivlar på deflation, i alla fall någon längre stund. Tror snarare att vi går ned till runt 1-2% på sikt. Kom ihåg att inflation mäts som relativa skillnader, så minskad inflation betyder inte minskade priser. Tittar vi tillbaka har det sett ut såhär:

5 gillningar

Jäklar vad bolånen åts upp där 1915-20.

Jag tror inte lönerna höjs nämnvärt. Priserna höjs ju av andra skäl än att produktiviteten ökat, snarare motsatsen.

Antingen löser problemen vi haft upp sig, priserna faller tillbaka. Mkt låg prisinflation.

Eller så blir problemen permanenta. Konsumenterna får slut på pengar, ändrar konsumtionsmönster. Låg prisinflation.

Tillgångsdeflation? Inte omöjligt, men förmodar centralbankerna tar hand om det.


Eftersom den långsiktiga räntetrenden går mot noll borde inflationen göra detsamma.

Andra starka faktorer som talar för lägre långsiktig inflation är att ju mer produktiviteten ökar desto svårare blir det att upprätthålla ökningstakten. Samt den åldrande befolkningen och avtagande befolkningstillväxten.

På andra sidan finns jokern om den hittills inflationshämmande underprissatta fossila energin. Vad kommer hända när den på allvar ska ersättas genom politik alternativt på grund av verklig brist?

2 gillningar