Inflation - Varför behövs det? - Varför vill inte 0%?

Jag undrar om det är någon som kan förklar som om jag var fem år gammal, vad inflation är, varför vi behöver ha det, och varför man inte vill ha 0% inflation.

Jag har letat och lyssnar på flera ställen t.ex. hos Ray Dalio och Riksbanken. Det jag har fått med mig därifrån är att det är dåligt med en oförutsedd inflation eller deflation, så som det var på 90-talet i Sverige och där med infördes det ett inflationsmål i Sverige 1993. Det som gör mig förvirrad är att det som sägs är att det är dåligt med oförutsedd inflation, vilket låter rimligt då det skulle bli svårt att prissätta saker. Men enligt mig förklarar det inte varför man vill ha inflation. Därmed är min fråga vad hade hänt om inflationen var 0% och alltid var det? Vid 0% inflation borde man slippa behöva göra prisjusteringar, löneförhöjningar osv.

Sen kommer problemet med en globala ekonomier, men det kan vi tar senare.

Så om det är någon som har ett bra svar så vill jag gärna veta.

Referenser:Samhället behöver nya innovationer för att utvecklas, nya resursser och förmögenheter för att populationen växer, och samtidigt varje människa vill ha det bättre och mysigare vilket förutsätter produktutveckling och produktion.

Alla dessa kräver nytt kapital på marknaden. Och det förutsätter belåning och växande kreditmarknader.

Belåning är faktiskt det enda sättet att skapa nya pengar. Och det leder till inflationen. Vilket är igen det enda sättet att säkra att gamla skulderna kan betalas i första hand. A vicious circle. Om det inte var inflation, skulle det leda till stora kreditförluster, stigande beskattning, arbetslöshet och misstro. Man kan säga att inflation är optimism - att vi kommer å ha det bättre i framtiden.

Man bör också minnas att historiskt ca tredjedel av börsens avkastning är bara inflation.

Makes sense? Jag är troligen den bästa på forumet att förklara detta till en femåring, för att jag som icke-svensk skriver som en femåring… :joy::joy:

(BTW - bitcoin som riktig valuta kunde bara leda till deflationen.)

2 gillningar

Men det är väl klart vi måste ha inflation!
Hur skulle det se ut om din lön ökar i värde utan löneförhöjning, om ditt sparande ökade i värde utan att du ens behöver investera det, och om du kan köpa saker billigare imorgon än idag? :stuck_out_tongue_closed_eyes:

Klart det skulle fungera bra och sannolikt skulle det också vara bra för miljön med uppskjuten konsumtion.

Problemet är att hela vårt ekonomiska system som bygger på evig expansion inte fungerar i den miljön. Det skulle bli en lång depression med massarbetslöshet och företagskonkurser när folk inte handlar idag utan senare, samt kollapsade system inklusive banksystemet.

Väl igenom det så skulle nog en värld utan inflation fungera bra, även om vägen dit blir svår. Jag tror dock det är osannolikt att centralbankschefer och politiker någonsin kommer att våga tillåtande deflationen ta över.

Så länge orkestern spelar är det bara att dansa på! :slight_smile:

1 gillning

Längtar till den dagen, då detta forumet ställt om från att vara RT, till att istället vara en marknadsplats för där vi byter pälsar med varandra mot allt fysiskt guld vi har i madrasserna… :wink:

Inflation är statens sjunde underverk. De kan beskatta dig på allt du köper, behåller sitt realvärde och du sedan säljer. Du blir nämligen beskattade på det nominella värdet/utvecklingen, även om realvärdet är detsamma.

Tänk om det vore deflation? Då skulle du kunna ha som affärsidé att köpa något som inte åldras eller tappa värde realt (guldtacka?) vänta några år, och därefter sälja den för samma realvärde (men en förlust nominellt) och kräva staten på pengar. Wow alltså! :rofl:

3 gillningar

Kopplat till lönen så hade det väl varit kopplat till produktivitetsförbättringar osv. att faktiskt göra något som anses vara bättre, t.ex. att specialisera sig eller ta ansvar likt någon chefsroll.

Sparandet hade då ökat i värde för att jag la mina pengar på hög, utan att behöva oroa mig för inflationen då den hade varit 0%. Likt hur det intuitivt känns som att det fungerar med sparande.

Det hade väl så fall varit genom att produktionssättet hade varit bättre och kunnat producerat billigare.

Men är det verkligen ett måste att avsaknaden av inflation är samma sak som deflation?

För att man inte vill ha deflation kan jag förstå, då hushållerman på sina resurser och väntar och värdet på sina pengar att öka. Men för mig är det inte en sanning att avsaknaden av inflation = deflation. Eller tänker jag helt fel?

Kan man verkligen belägga att deflation skulle leda till att människor köper mindre saker bara för att de blir billigare imorgon? Eller är det bara en gissning?

Människor behöver ju saker ändå, och man får ju hoppa på tåget någonstans. Vissa kategorier av saker t ex hemelektronik blir ju oftast billigare och bättre ju längre man väntar med att köpa. Men folk shoppar ju som tokiga ändå!

1 gillning

Jag tror målet är att hålla inflationen så låg som möjligt utan att hamna i en deflationary spiral (https://en.wikipedia.org/wiki/Deflation#Deflationary_spiral), och då är 2% ett okej mål. Lägre än så och man riskerar att glida in i deflation eftersom inflation inte är något man kan styra exakt. T.ex. låg vi på 0,5% (årstakt) i december och 0,2% i november trots att Riksbanken gör allt (?) för att hålla en årstakt på 2%.

Varför behövs inflation för att betala av skulder? Ett lån (om det används rätt) är ju ett sätt att göra en investering eller förbättring som ökar produktiviteten/avkastningen idag, istället för att spara pengarna själv och göra investeringen senare. Det är ju definitionen av en win-win-win: lånegivaren får ränta, lånetagaren blir mer produktiv och kommer tjäna mer på sikt, samhället vinner genom tillväxt av ekonomin.

Varken inflation eller deflation? Det är ju precis det vi haft nu :slight_smile:

Alltså jag menar bara att det är ett utopiskt/filosofiskt att vi skulle få uppleva det. Varje depression som världen haft har upphävts genom att trycka pengar. Och nu på senare år, trycka pengar utan att det ens är en depression.

Deflation är tex att om du klipper grannens gräsmatta och får 100 kr, så köper det dig en lunch.
Om du gör det 5 år senare och får 100 kr igen, så köper det dig en finmiddag. Dock, problemet med deflation är att kanske grannen inte har råd att låta dig klippa gräset, så då blir det ingen mat alls.

Visst skulle deflation driva fram effektiviseringar och tvinga fram produktivitet för att jaga ut varje krona som det går att vrida ur produkten/tjänsten. Kanske inte så kul arbetsmiljö dock.

Ja man köper det man måste, inte det man kan vänta med när det är billigare imorgon, nästa vecka eller nästa år. Titta på Japan under 1990 talet. Redan nu är ju folk beredda på att vänta med inköp till nästa Rea. Tänk en situation när rean är permanent och allt blir bara billigare.

Att folk köper mindre i en deflation är åtminstone centralbankschefernas mardröm :slight_smile:

För att gamla skulderna blir avbetalda med produktionsökningarna och/eller prishöjningarna som möjligtgöras genom framtida skulderna.

Och det räcker inte till att skulderna blir avbetalda. Det måste också finnas ränta, annars vill ingen ta risk och utlåna. Och det menar inflation.

Och vad det gäller företagsobligationer - stor del av dom blir de facto aldrig avbetalda, utan bolagen ”rullar” dom till nya lån och betalar bara kuponger.

Inflationsförväntnigarna ingår väl i räntan. Så utan förväntningar på inflation blir räntan man kräver lägre bara?

Inflation behövs för att folk ska konsumera mera.

Om pengarnas värde inte minskade med tiden skulle det vara lika bra att låta dem vara kvar på sparkontot.

Inflation innebär att pengars värde minskar. Idag kostar en liter mjölk tio kronor. Sedan kommer inflation. Det gör att en liter mjölk kostar 15 kronor i morgon.

Effekten detta har är att ju högre inflation desto mindre sannolikt är det att människor sparar/investerar pengar.

Om du är säker på att dina pengar idag räcker till en liter mjölk men i morgon inte kan köpa någonting är du mycket noga med att så fort det bara går använda dina pengar och köpa saker.

Huruvida inflation “behövs” handlar om vilka åsikter du har.

En politiker kan tycka att inflation behövs eftersom det möjliggör att politikern kan trycka pengar, öka penningmängden, använda de nya pengarna till statliga utgifter och detta utan att behöva höja skatten på din inkomst. Politikern förstör värdet på dina pengar men du som väljare förstår inte detta lika enkelt, blir inte lika sur och kanske röstar på samma politiker igen.

En medborgare och konsument kan tycka att inflation är dåligt eftersom det gör det mindre värt att spara pengar, förstör möjligheten att bygga upp ekonomisk trygghet på lång sikt, gör varor och tjänster dyrare och medborgaren fattigare (köpkraften hos denne har ju minskat).

Förr i tiden var staters valutor kopplade till guld, eller så var de kopplade till US Dollar som i sin tur var kopplad till guld. Detta gjorde att det blev svårare för politiker att trycka pengar och driva upp inflationen. Under den tiden så blev varor och tjänster billigare över tid. Dina pengar kunde köpa mer p.g.a. teknisk utveckling och effektivisering i ekonomin.

2 gillningar

Om jag ska försöka förstå varför inflarion uppkommer (mjölken blir dyrare) så är det genom att man skapar mer pengar -> värdet på varje enskild peng minskar -> och vårt KPI för att mäta hur mycket värde för varje peng har går upp i.e. inflationen går upp. Enligt de två citaten nedan.

Skulle man kunna göra ett flödesschema över hur det går till? För att priset på mjölk går ju inte upp förens att priset för det som krävs att tillverka mjölken kostar mera, t.ex. priset för disel och spannmål. Så inflationen höjs inte förens någon individ tar beslutet att höja priset på sin vara.

Centralbanken sänker repo-räntan -> billigare att låna -> mindre avkastningskrav -> Fler folk tar lån -> Mer kredit på marknaden -> produktivitetsförbättringar -> mindre slöserier -> bättre produkter alternativt billigare produkter. Jag får inte ihop varför det blir “dyrare”? Är det opportunistiska företagare som höjer priset för att man kan, som sedan startar en kaskadeffekt för hela supply chain:en? Eller varför går priset upp istället för ner för samma produkt?

För att förenkla.

Sverige producerar 10 enheter värde.

Sverige har tio pengar. Varje peng motsvarar en enhet värde.

Nu fördubblar staten penningmängden men ekonomin har inte växt.

Sverige presterar fortfarande 10 enheter värde.

Sverige har tjugo pengar. Varje peng motsvarar en halv (0,5) enheter värde.

Detta är väldigt förenklat. Sedan kan man gå in på följande frågor:
De tio nya pengarna som staten har skapat, vem får rätt att använda dem och när? Delas de ut direkt på ett rättvist sätt till alla i landet eller får några aktörer de nya pengarna först? Vad händer då? Använder staten själv de tio nya pengarna till en statlig utgift? Vad händer då?

1 gillning

Jag tillhör de som är positiva till inflation, och tycker 2% är ett lagom mål. Och då kommer frågan varför jag tycker inflation är bra?

Jo, inflation får människor att “springa” lite fortare. Visst vore det nice om pengar aldrig förlorade värde och det var enkelt att bli rik? Men det skapar inte företag och innovationer, människor behöver en piska för att “springa” och inflation är betydligt men humant än vakter med vapen.

Jag tillhör de som vill att männskilgheten uppfinner vacciner, botemedel, elflyg, kvantdatorer och annat så snart som möjligt. Alternativet är att vi bygger upp en land som är chill att bo i, och skiter i att utvecklas framåt. Men då får vi inte heller fördelarna som ny teknik kommer föra med sig.

Det är dessutom en tävling detta, om inte Sverige och EU springer snabbast, då kommer troligen Kina, USA och Indien springa förbi oss. Och den som leder bestämmer vilken värld vi ska leva i. (Allt i från vilken ideologi och statsskick till var det blir krig.)

Slutsatsen enligt mig är, vill vi inte sitta i händerna på andra stormakter måste vi bli en själv. Och det enklaste sättet är att få folk att jobba hårdare. Vilket jag påstår att inflation gör.

Varför inte hyperinflation, om nu inflation är bra? Jo, för inflationen får inte vara så hög att de negativa sidorna tar över. Inflationen måste var så låg att det är rimligt att hinna spendera pengarna innan värdet har försvunnit.

2 gillningar

Vad skapar teknisk utveckling? Jo, sparande. Sparande, som sedan investeras ny teknik, nya varor och nya tjänster. Vad händer med inflation? Sparandet och investeringarna minskar.

Va? Sparande skapar inte ny teknik! Investeringar i teknikbolag underlättar möjligen för nya teknikbolag men det skapar ingen ny teknik.

Ny teknik skapas genom att folk utbildar sig, fok går till jobbet, folk forskar, folk uppfinnar osv. Ny teknik skaoas genom hårt arbete. Vi behöver ett sätt att motivera folk att gå upp på morgonen, lämna familjen och sätta sig minst 40 timmar i veckan med något svårt och jobbigt för att ny teknik ska skapas.

Hur tror du ett en kvantdator uppstår? Eller en cancermedecin? Genom att du har pengar på ditt bankkonto?

1 gillning

Jag skulle snarare säga att inflationen ligger på 8-9% enligt shadowstats riksbanken glömmer att räkna in huspriser t.ex det är prisökningar som drabbar alla som köper bostad.image

1 gillning