Elektricitet: Hur många kWh / mån förbrukar ni?

Radhus, 108 kvm, 1 pers i hushållet. Endast hushållsel 95 kWh i augusti.

Tydlig outliner med lågenergihus.

Villa. 170m2. 4 personer. 2015. SE4.
Bergvärme. Varmgarage ~8 grader (direktel). FTX Ventilation.

Köpt el medel helår 6000 kWh varav 2100 kWh för VV, värme och ventilation. Tillkommer ca 1500 kWh direktförbrukning solceller på helårsbasis (30% egenförbrukning). Så runt 7500 kWh om vi inte hade haft solceller.

Köp el Aug 154 kWh.

Dubbelräkning kyl&frys?

280 kvm 2 personer. Bergvärme från 2015.

Årsförbrukning 11400- 11 800 kwh

Förbrukning augusti 396 kwh. Bortresta 8 dagar.

1 gillning

Kan tilläggas att enligt Tibber så för augusti för hus 240 - 260 kvm var:

  • Den genomsnittliga förbrukningen: 1004 kWh
  • De 20 % mest effektiva hushållen hade 467 kWh

Så jag tror att vi se samma slagsida i denna tråd som vanligt, att det är lite outliers som skriver.

2 gillningar

Har du inte företags el avtal ? :face_with_hand_over_mouth::smirk::joy: ? Du har en firma hemma då kan du knappast räknas som privatperson :partying_face: . Hur många aktiva eltrådar har vi nu på bloggen ?

1 gillning

Lite outlier här då men jag lovar, det kom som en överraskning att vårt hus skulle bli så energieffektivt. 154kvm byggår 2016. Bergvärme + Ftx-ventilation.
SE3.
2 vuxna, 2 mindre barn.
7000kwh/år. 404kwh i augusti.

Villa från 1968 på 105 kvm i två plan uppvärmd med fjärrvärme. Förra ägarna, ett äldre par som bott sedan byggåret, snittade runt 4000 kWh per år i hushållsström.

Blir typ 3200 l/vatten i månaden som blir typ 108 l om dagen som blir typ 21 minuters duschande varje dag.

Tyvärr förbrukar @janbolmeson för lite el för att få skatterabatt som serverhall, om han dubblerar sin it utrustning så går han över 0.1 mwh och kan kanske söka bidrag som serverhall för att driva rikatillsammans.

Regelverk :innocent:,

En datorhall är en anläggning

  • där en näringsidkare som huvudsakligen (till minst 75 procent) bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och tillhörande tjänster utövar sådan verksamhet, och
  • vars sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,1 megawatt (0,5 megawatt gällde under år 2017). Du får inte räkna med kylanläggningar och fläktanläggningar i den installerade effekten. Med installerad effekt menas utrustningens märkeffekter. Det är den effekt som utrustningen har märkts upp med av tillverkaren.
2 gillningar

Vet inte exakt, men jag tror det ligger någonstans mellan 3000-4000 varje år. Tror vi skulle kunna komma under 3000 om det inte vore för läckande fönster. Bor i borätt från 50- eller 60-talet.

Kanske tänker fel. Har en 200 liters tank. Jag har lekt med att den värms upp till 52 grader på natten. Sedan har jag låtit den vara och då faller den till typ 25 grader på 24 timmar. Att värma tillbaka den har jag uppskattar typ till 3 kW. Gånger 30 dagar, lite drygt 100 kW plus minus något.

21 minuter varje dag på en familj med fyra låter ju inte så illa för mig :sweat_smile: men det kanske är mycket? Vi är tre och kommer nog upp i minst det, men då tränar vi ibland innan jobbet så det kan bli två duschar per dag. Kanske är detta förklaringen till att vi ligger rätt högt i mina ögon.

Förbrukning i augusti 755 kwh
3 personer
1 plan med källare från -73, 130+130 kvm, bergvärme, nya fönster
Spabad, dock nedsänkt på lägsta temperatur, men det bidrar ju till förbrukningen ändå
Ingen elbil, hemarbete ibland

Vi har inte bott ett år ännu, men uppskattningen från EON säger 23 000 kvh (:pleading_face:) men jag tror de som bodde innan hade det väldigt varmt bland annat. Skulle vi komma upp i det skulle vi i snitt behöva bränna nästan 2600 kwh per månad framöver inkl nu i september. September ser ut att landa på ungefär samma som augusti, får se om vi behöver starta värmen, det kommer ju dra upp det lite. Hittills ligger boplan runt 20-22 grader utan påslagen värme, källaren på 18,5-20,5 grader beroende på rummets läge.

Samma här, det verkar helt utopiskt att komma ner på de här nivåerna för oss.
Jag tittade igenom vår historik bak till 2016 (längre finns inte), och vårt rekordminsta var i Juni 2016 på 562kWh.
Bara på skoj kollade jag upp foton från då, och man kunde ju ge sig den på att vi var bortresta drygt en vecka i Sverige den månaden…

Runt 700kWh verkar våran grundkonsumtion inklusive uppvärmning av vatten ligga på (utan elbil, med runt 1000kWh).

1 gillning

Augusti 560 kWh
Årsförbrukning 19000 kWh

2 personer
Villa 200 m2 totalyta
Elvärme

Senaste 12mån 5517 kWh
Av ovan är 1163 kWh laddning elbil, och 872 kWh el till värme/varmvattenberedare.

Hus med värme via vedpanna
Vi är 3 vuxna i bostaden varav 1 person arbetar hemifrån.

Villa 125 m2, från -76.
Direktverkande el och luftvärmepump. Kan tilläggselda i braskamin
3 personer (2 tonåringar fastvuxna vid datorn😝)

Aug 837 kWh

Då har vi ingen värme på än
Vi duschar redan nu kort!

@janbolmeson Jag fattar inte heller hur folk gör för att komma ned till 250!

Svenska folket kanske måste börja Gundeduscha.

3 gillningar

Låter inte hälsosamt? Kan bli mycket otrevligt och rättut livsfarligt att ha så låg temperatur.

Skötsel av vattensystem — Folkhälsomyndigheten.

0,00116 Kwh för att värma 1 l vatten en grad.

(52-25) * 200 * 0,00116 * 30 = 188 kwh.

(Jag räknade med 40 C när man duchar samt 5 l/min i duschen)

Personberoende min frun duschar i över 20 min själv medans jag gör det på 1-4 min :see_no_evil:.

Skulle vi leta energisparåtgärder så är duschandet en av första åtgärderna men jag skulle förlora den diskussionen. Kan tänka mig att @janbolmeson kan ha samma problem med 2 kvinnor i huset.

1 gillning