Etiskt sparande

Hade varit intressant med mer diskussion/podavsnitt om etiskt och miljövänligt sparande (förutom TRINE och Better globe). Är det ens okej att investera pengar i en global indexfond? Vad tycker du/ni om svanenmärkta fonder?

Hejsan!

Ämnet hållbart sparande är superaktuellt och väldigt intressant.

När en indexfond har inrikting på etiskt/hållbart sparande så kallas den istället för en indexnära fond. Då har man lagt till kriterier, exempelvis att utesluta olja etc. Enligt lagstiftning är nämligen en indexfond "en fond vars medel enligt fondbestämmelserna skall placeras i aktier eller skuldförbindelser i syfte att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex”.

Så en vanlig indexfond går inte på etiska faktorer utan enbart på storlek bland företagen i marknaden den inriktar sig på.

Lägger man till kriterier som dessa blir det alltså en indexnära fond istället, vilket är snarlikt men av legala skäl har det ett annat namn. Vill man ha låga avgifter och följa index är det sådana man kan leta efter :slight_smile:

 

Det finns ett antal indexnära fonder med etisk inriktning, såsom fonder från SPP som satsar på hållbarhet i alla sina fonder. SPP Aktiefond Global finns med på Jans lista över årets bästa fonder bl.a.

Självfallet finns det även aktiva fonder som har etisk inriktning, en som gjort sig värd att nämnas trots högre avgift är Öhman Global Hållbar A. Fem stjärnor på Morningstar och investerar i företag som vill lösa global utmaningar.

 

Vänligen

Elin

Förutom Elins kommentar ovan så håller jag med om att det är ett spännande ämne. Ska se om det inte finns någon som kan det bättre än mig som vi skulle kunna bjuda in till ett poddavsnitt.

Hej! Jag är total rooki och har länge funderat på hur jag ska hantera mina pengar. Men jag har varje gång jag funderat på att placera dem avstått pga vad jag anser vara ett oetiskt, ohållbart system. Ex Lundin oil i Etiopien mm mm. Maximera vinst före alla andra värden… Hur tänker ni kring detta?
Tack annars för väldigt intressanta artiklar och podcasts! /Sussi

Håller med dig Lina! När jag tidigare har frågat om det här var intresset väldigt svalt och fick ett svar om Better Globe och Trine. Kul Jan att din inställning har förändras och att du nu kan tänka dig göra ett poddavsnitt i ämnet! Jag tror vi är många som är väldigt intresserade och gärna vill läsa ett inlägg/höra en poddavsnitt i detta ämne.

Lina: Lite hjälp till att hitta ”gröna, hållbara, etiska” fonder.
http://www.swesif.org/ där går att sortera lite efter vad som är viktigt just för dig.

Själv har jag en del månadssparande i s.k. fossilfria fonder (men läs på själv swesif under respektive fond, för det är inte 100% fossilfritt):
Exempelvis:
-SPP Global Plus (indexnära avgift 0,46% ” kan även investera upp till 10 procent av fondens medel i bolag med koncentration på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi”)
-SPP Sverige Plus (indexnära avgift 0,34% ”kan även investera upp till 10 procent av fondens medel i nordiska bolag med koncentration på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi.”)
-SPP Tillväxtmarknad Plus (indexnära avgift 0,58%)
-SPP Global Topp 100 (aktiefond som investerar i 100 av världens, enligt SPP, mest hållbara bolag inom alla branscher, alltså inte indexnära, avgift 0,82%).
Dessa fonder har dock inte varit i gång så länge, så finns ingen lång historik.

Här går att läsa om koldioxidavtryck gällande dessa fonder https://www.spp.se/hallbarhet/?q=koldioxidavtryck ”Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från företagen i fondens aktieportfölj ser ut”, nu är ju koldioxidavtrycket allt men det är intressant att se jämförelsen (pdf-fil).

Här finns lite mer att läsa https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/01/25/sa-kan-du-investera-fossilfritt.html

Jag tror och har en förhoppning att det kommer fler och fler sådana här fonder från andra bolag och med avgifter som är rimliga.

Text om hållbart sparande:

https://blogg.avanza.se/avanza/green-is-the-new-black-sa-sparar-jag-hallbart/

 

Det här investeringsbolaget verkar specialiserat på hållbara investeringar.
http://www.robecosam.com/