Excel eller Google Sheets-mall för ombalansering 2021

Tidigare år har man kunnat ladda ner en Excel fil som hjälpmedel till ombalansering. Har ni gjort något uppdaterad mall med de nya fonderna till avsnitt “Ombalansering 2021”?

1 gillning

Titta på dagens avsnitt på webbsidan. Den ligger där. Jag laddade precis ner den. Lätt att hitta :grinning:

1 gillning

Yes, den finns här:

Jag tog mig friheten att man får ge sin mejl-adress. Man kan ange anonymt eller avprenumera i steg två. :slightly_smiling_face:

2 gillningar