Verktyg inför ombalansering av Portföljen

Hej,

Detta har kanske redan tagits upp tidigare, men jag vill ända ta upp följande.

Många av oss använder oss av olika Institut för att hantera vårt sparande. Vi har fonder hos banker (SEB, Nordea mm.), vi använder oss av Nordnet, Avanza, SAVR plus andra. Inför en ombalansering är det ganska svårt att få en överblick på olika nyckelvärden såsom tillgångsslag, regioner, brancher, bolagsstorlek mm. För att få en något så när jämförbarhet mellan oss i detta forum kunde man ju lägga in sina innehav i Morningstar för att konsolidera sina innehav. Jag vet att Jan redan har tagit upp detta i ett av avsnitten för att personligen följa upp dessa nyckelvärden. Men skulle man inte kunna använda Morningstar plattformen även som ett hjälmedel i samband med den “årliga ombalanseringen” som Jan och Caroline har med i detta forum?. Excel filerna som Jan och Caroline har delat med sig utav till oss har jag använt mig utav och kommer också att forsätta att använda (då de är alldeles utmärkta). Men för oss som kanske inte vill slänga nyckeln och leta efter den varje år så kan man följa förändringar gällande de olika nyckelvärden i sina fonder som man själv behagar.

Mvh

Joachim Magnusson

I google sheets (jag tror det går också med excel) kan man med add-on (plugin) “mufunds” helt automatisch alla NAV kursen av sina fonder updatera. Ock efter det är det inte så svårt att ombalansera.

Till.ex. avanza global: =muFunds(“nav”,“SE0011527613”)

Se https://mufunds.com/ för hur den fungerar.

Jag har länge varit inne på samma spår som du. Dock har jag inte hittat någon bra lösning utan jobbar på en variant själv i form av en webbapplikation. Förhoppningsvis kommer jag släppa den under 2020 och på sikt så vill jag ha med den här funktionaliteten.

Du kan gärna vara med och testa appen som är i beta just nu. Mejla mig i så fall på jan[AT]rikatillsammans.se. Jag tar gärna emot feedback. ?