Fastigheter

Är Swedbank robur fastighet fond nåt bra och ha i sin portfölj ?

Fastighetersfonder har historiskt sett gått bra de senaste åren. Detta har givetvis underlättat av att låneräntorna gått från att vara tvåsiffriga till att hamna långt under 1 procent för de stora drakarna.

Nu börjar resan uppåt för räntorna, vilket kommer att bromsa utvecklingen för fastighetsbolagen. Att ha en fastighetsfond på några procent som en krydda i en portfölj må vara hänt. Att bara satsa på en fastighetsfond anser jag vara för stor risk. Betydligt bättre är en bred indexfond.