Feedback på portfölj med Sparhorisont 3-5 år

spiltan aktiefond investmentbolag 17%

LF global indexnära 30%

LF kort räntefond 23%

LF Sverige indexnära 17%

USA indexnära 13%

Du får i princip samma resultat av att förenkla portföljen och bara ha tre fonder.

LF Global eller LF USA Indexnära 45%

LF Sverige eller Spiltan AF 35 %

LF kort räntefond 20%

 

Ganska hög risk för att endast vara ett sparande på mellan 3-5 år.

Jag skulle vilja föreslå att ha mer räntefonder. Kanske mellan 50-70% (troligen i den högre delen av spannet) eftersom din spartid är ganska kort. 3 år är till och med gränsfall för räntefonder.

Som det verkar nu så ligger vi i slutet av en högkonjunktur, och även om man inte bör ändra sin strategi efter hur man tror att marknaden ska gå så ska man absolut vara försiktig med att ta för hög risk just nu.

Om jag var i samma sits så skulle jag lägga det i exempelvis Lysa och välja 30-40/60-70 (aktier/räntor).

Håller helt med. Räntefonder med en duration på max 3-5 år, alternativt sparkonto, hade jag lagt i princip alla pengar i med 3-5 års sparhorisont.

Håller med, för hög risk för en sådan kort tidshorisont!
Som ovanstående säger så dra ned risken med mer räntefonder, 30% aktier och 70% räntor tycker jag passar bra!