Finns det några nackdelar med att spara i kapitalförsäkring istället för investeringssparkonto?

På spp så kan man endast öppna KF (inte ISK) och spara i fonder och samtidigt stå i deras bostadskö?

https://www.spp.se/privat/kampanjsida/bostad/

Min fråga r, vad finns för nackdelar med att spara i en KF?

Du själv står inte som ägare på tillgångarna utan du äger själva kapitalförsäkringen och dess värde, så du har väl egentligen en större motpartsrisk än med ett ISK.

Vissa banker med KF tar ut en avgift för just kontoformen, något man ska kolla upp!

Skatten kommer direkt på kontot och inte på deklarationen som det gör för ett ISK.

Men inga direkta nackdelar🙂

1 gillning

I tillägg till @Robin

Kolla bindningstiden - en del banker har 1-5 års bindningstid dvs du kan inte ta ut pengarna under en period. Bra banker/försäkringsbolag har ingen bindningstid.

En fördel är att, om man äger utländska aktier, så får man tillbaka hela utländska källskatten på utdelningar. På ISK är det begränsat till motsvarande schablonvärdet.

En annan fördel är att man får ha KF om man arbetar utomlands. En ISK betraktas i den situationen som en depå och beskattas högre.

Jag skulle kolla så SPP inte tar kapitalavgift och så deras bindningstid är kort eller ingen alls.

I övrigt är enda nackdelen en viss motpartsrisk som Robin nämner, även om det är reglerat i lag att försäkringsbolag och banker ska ha tillräckligt med kapital för att ersätta försäkringstagare så är det en liten risk att ta med i beräkningen.

1 gillning

Tack så mycket @Robin och @JFB
:smiley:

1 gillning

Innebär också vissa mindre nackdelar såsom att du inte har rösträtt samt går miste om aktieägarförmåner. Det är ingenting att bry sig om i de allra flesta fallen, men tål att nämnas.

1 gillning