Fondernas avgifter

Älskar transparens men varför kan man inte någonstans se vad de olika fonderna dagligen drar i kronor och öre?

De tar ut avgiften ur fonden så det enda du märker av är att fonden tappar i värde. Den där siffran om hur många procent upp eller ner fonden har gått, det är den siffran som ser lite sämre ut än om fonden hade var gratis.

Ifall du har en indexfond så kan du på lång sikt se att den går lite sämre än sitt index. Det beror dels på att fonden är ineffektiv i att följa index (de ligger alltid lite fel i sitt ägande), dels på att förvaltaren tar ut sin avgift.

Korta svaret är branschpraxis.

Bankerna vill ju ogärna skicka en månadsfaktura, för då står det svart på vitt vad du egentligen betalar.

 

Att redovisa fondens avgift varje dag skulle kosta stora pengar. Kostnaden skulle vältras över på dig som kund, så detta är ingen bra idé.

Det vore däremot fullt rimligt att alla fonder skulle tvingas lämna ett årsbesked varje år, där man redovisar den faktiska kostnaden i kronor som du som fondinnehavare har betalt.