När/hur räknas förvaltningsavgiften ut?

Om jag byter fonder under året, blir det innehavet av alla respektive fonders förvaltningsavgifter som adderas på varandra, där det därefter räknas ut medelvärde av portföljen? Frågan har uppstått då jag relativt snabbt efter köp vill byta till annan fond.

Hej!

Den “årliga avgiften” debiteras dagligen genom att ta 1/365 av fondensvärde*förvaltningsavgiften.

Ex. Om du har 100 000 SEK i en fond (vid börsdagens slut då försäljningen genomförs), med en årlig avgift om 1% dras 100000*0.01/365 ≈ 2,74 SEK

Utöver den årliga avgiften tillkommer courtage och andra avgifter. Gissningsvis gör man på ett liknande förvarande med dessa kostnader. Dvs att de sprids ut per dag för att man minimerar effekterna av att köpa vid ett visst tillfälle.

Det finns väl ingen courtage på fonder? Fonder kan ha ibland dolda kostnader som inte syns på fondavgiften, men rätta mig gärna om själva fondbytet kan medföra extra kostnader.

Tack för hjälpen!

Förvaltningsbolaget köper aktier på börsen som alla andra. Courtage och andra avgifter buntas ihop. Det är därför man gör skillnad på total avgift och årlig avgift.

Sen finns förstås börshandlade fonder och då betalar man även courtage när man köper och säljer andelar i fonden.

Nog är det så. Om vi tar en fond som Avanza Zero som är har inga avgifter måste det vara en mångmiljonförlustaffär för Avanza. Courtage och andra avgifter buntas ihop och Avanza står själv för alla kostnader utan att belasta oss fondsparare.

Förvaltningsavgiften är alltid inbakad i själva fondpriset. Det blir ingen extra kostnad hur ofta du än byter. Fondavgiften räknas dessutom på daglig basis. Om fondavgiften är t.ex. 2% per år, och du byter fonden efter en dag, blir fondavgifter 2% av fondpriset delad med 365 (dagar på ett år).

Till exempel, om du byter fram och tillbaks mellan två fonder som har 2% avgift 50 gånger under ett års tid, blir fondavgifter under året sammanlagt 2%. (Det finns dock ett fåtal fonder som har sälj- och köpavgifter, men de är sällsynta).

Det finns folk som byter fonder väldig ofta på PPM, eftersom det är gratis att byta. (Men trots det är det få som slår AP7.)

Tack för hjälpen!