Total avgift i SEB - billigast?

Hej!

Jag var i kontakt med SEB för att få svar på den totala avgiften för fonderna Länsförsäkringar Global Indexnära och Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Jag fick det intressanta svaret att det utöver avgiften till fondförvaltaren inte tillkommer någon ytterligare avgift. På direkt fråga svarade de uttryckligen att SEB helt enkelt inte tjänar något på att kunderna investerar i dessa fonder. Har dubbelkollat svaret och fått detta skriftliga svar:
”Du har uppfattat det helt korrekt gällande fonden Länsförsäkringar Global Indexnära. Detta gäller även för fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

Vi tar inte ut några övriga avgifter än de som är specificerade för fonden. Du kan se mer i fondlistan under fondens faktablad. Återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar.”

Det skulle innebära att det är något billigare att investera genom SEB än genom Avanza. Således, är detta ett hett tips eller finns det någon hake här som jag missar?

Tänker du på transaktionskostnaden? Den tas ut internt av fonden och tas därför ut oavsett var du köper den.

SEB får troligen kickback som de tjänar pengar på; det är väl tekniskt sett inte en avgift.

1 gillning

Hm, är utifrån podden bekant med begreppen ”Total avgift” och ”Fondförvaltningsavgift”. Så jag förstår tyvärr inte din fråga, men noterar att du menar att det är en kostnad som alla banker tar och det är ju intressant i sammanhanget på så vis om det inte spelar någon roll genom vilken bank man investerar i.

Kärnan i det jag är ute efter är om det blir billigare att investera i dessa fonder genom SEB snarare än Avanza (som anger total avgift 0,22 resp. 0,26 att jämföra med årlig avgift i SEB på 0,2 resp 0,2).

Avanza gör en beräkning av vad transaktionskostanden kommer att bli och inkluderar den uppskattningen i den totala avgiften. Nästan ingen annan gör det. Därför ser det ut som att det är dyrare att köpa fonden hos Avanza men i praktiken betalar du exakt samma avgift.

Om du kollar på fonden på Avanza och klickar på avgiften där så visar de hur de har räknat. Där ser du också att den löpande avgiften är 0,2 % precis som hos SEB.

2 gillningar

Tack så jättemycket för svar!
Hm. Ja, den siffran kan jag se, men jag kanske inte förstår den fulla innebörden då även om jag trodde att jag gjorde det (dvs att det var fondförvaltningsavgiften och inget annat).

Lite följdfrågor då:

  1. Jag ställde frågan såhär till SEB (och fick ovanstående svar, se trådstart):

”Jag var nyligen i kontakt med er gällande den totala avgiften utöver förvaltningsavgiften för fonden Länsförsäkringar Global Indexnära. Jag fick då svaret att ingen avgift utöver förvaltningsavgiften på 0,2% tas ut av SEB (vilket också innebär att SEB inte tjänar några pengar på att kunderna investerar i denna fond).

Jag vill med detta meddelande dels försäkra mig om att jag förstått ovanstående korrekt. Därutöver önskar jag ställa samma fråga gällande fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Förvaltningsavgiften är 0,2 vilket också är listat som kostnaden för mig som kund. Innebär detta alltså att ingen ytterligare avgift (procentuell eller engångssumma) tillkommer om jag investerar i dessa fonder genom er?”

Om det trots allt tillkommer ytterligare kostnader, hur ska jag formulera min fråga för att få ett rakt svar om den totala kostnaden för mig som kund så att jag kan jämföra? (Var kanske misstaget att skriva ”avgift” istället för ”kostnad”?)

  1. Är det då exakt samma kostnad att investera i dessa fonder i SEB som Avanza? (Har annars i podden förstått det som att Avanza och Nordnet listats som billigast i detta avseende).

Du rör ihop det lite.

Alla kunder (oavsett från vilken bank) kommer betala transaktionsavgifterna till fonden. Det görs genom att det tas pengar ur fonden att betala för transaktionsavgifter.

Det är innan någon bank ens kan ta ut några avgifter.

Avanza redovisar den som en kostnad i sina listor. Ingen annan bank verkar göra det.

Fondavgiften är något annat och är avgiften som fondförvaltaren tar av dig genom att minska värdet på dina andelar. Den avgiften är den som redovisas i faktablad och av alla banker.

Än så länge har så inte banken fått nåt.

Sen kommer fondbolaget ge kickback till banken.

Att SEB inte får den (vilket jag visst tror de får) spelar ingen roll för din del om du inte får tillbaka den explicit.

Så om fonden på Avanza kostar 0,2 plus transaktionsavgifter och hos SEB kostar 0,2 så betalar du exakt lika mycket avgift egentligen.

2 gillningar

Tack så jättemycket för era tydliga svar! Jag tar en vända till med SEB och återkommer i vad de svarar.

Tack igen!

1 gillning

Så för att summera. Det kostar exakt lika mycket att köpa Spiltans fond via SEB/Handelsbanken/Swedbank/Nordea/Avanza/Nordnet. De flesta visar bara den årliga avgiften för fonden. En fond har dock också en transaktionskostnad, som helt enkelt är courtage som fondförvaltaren betalar för att köpa/sälja innehav i fonden. Avanza är mest transparenta och visar detta öppet vid varje fonds sida. Nordnet är näst bäst, och visar denna siffra när man väljer att köpa en fond (innan man bekräftar köpet).

Du kommer antagligen inte få ett tillfredsställande svar från SEB eftersom de inte visar denna siffra, antagligen inte vill visa denna siffra, och kanske inte ens har tillgång till siffran.

Du får endast fonder billigare via SAVR och Fondo eftersom de har en annan affärsmodell.

2 gillningar

Aha, det gjorde det hela ännu tydligare! :pray:

Har frågat SEB om transaktionskostnaden, avvaktar och ser vad jag får för svar. Men kanske även kan fråga er:
För att hålla transaktionskostnaden så låg som möjligt, är det bäst att sätta in en större summa sällan eller en mindre summa ofta? Min förhoppning är väl att kostnaden är procentuell så att det inte spelar någon roll. Men någon här kanske har insikt i modellen och vet med säkerhet?

Transaktionskostnaderna är interna i fonden för dess köp och sälj av värdepapper.

Att din lilla andel av all handel i fonden skulle påverka de kostnaderna märkbart är för mig offantligt osannolikt.

Du förlorar mer avkastning på att vänta med pengar utanför fonden.

1 gillning

Avgiften är försumbar i sammanhanget, men det är värt att tänka på att om du har 10 000kr så sprider du risken genom att lägga in säg 1000kr/mån istället för hela summan på en gång. Det för att det är nästan omöjligt att tajma rätt, för du vill ju inte lägga in alla pengar när kursen är som högst.

Stämmer, men statistiskt sett är det bästa att investera allt på en gång.

1 gillning

Då blir jag nyfiken, har du någon länk eller litteratur att hänvisa till eftersom det finns statistik?

@Chobits, Det tas upp i detta avsnitt .

Det går att resonera sig fram till att det måste vara så också givet att man förväntar sig en positiv avkastning på börsen under hela ens investeringshorisont.

Om du sätter in alla pengar med en gång, då sätter du statistiskt in pengarna när börsen står som lägst. Eftersom den kommer stiga över tid framåt i genomsnitt (inklusive utdelning).

Alltså om man vill sätta in några pengar alls (man förväntar sig positiv avkastning på så lång sikt som ens horisont), då är det också nu börsen står som lägst rent statistiskt. Annars måste man förvänta sig negativ avkastning från nutid tills då man beräknar gör sitt uttag. Då ska man heller inte stoppa in några pengar alls nu.

3 gillningar

Som Nightowl beskriver.

Det är matematiskt mer sannolikt att få bättre avkastning med att investera allt direkt.

För att lättare förstå så kan man dra det till sin extrem.
Vi säger att du har 12000 kr att investera och du behöver pengarna om 10 år (120 månader)
Om det är bäst att sprida ut det så mycket så möjligt skulle du ju då investera 100 kr/månad.
Men det innebär ju att det bara är första hundralappen som får jobba i 10 år och resten av insättningarna mindre och mindre.

Sen behöver det inte vara fel att sprida ut det lite ändå om man har en stor summa pengar och vill minska risken.

Statistiskt sett är det säkert bäst avkastning att ha hela sitt kapital investerat i aktier också, men få har det ändå.

Om man har en sparhorizont på över tio år kan man nog se att man inte förlorar insatt kapital iallafall, så tillvida man inte satsar allt på en aktie som sedan går käpprätt ner.

Men sedan handlar det även om hur mycket man har från början och i hur små belopp man delar upp i. Om man har en miljon så kanske det inte är rimligt att dela upp det i 100kr/mån.

Sedan har vi variansen där du får fler andelar för ett belopp om du köper vid botten än om du köper på toppen. Den försvinner inte över tid, så om man har köpt när det ligger på en 10% topp har man fortfarande ca 10% färre aktier efter tio år oavsett utveckling.

Nu pratar vi om vad som händer rent statistiskt. Genom att sprida din inköp av avkastande tillgångar över tid så minskar både variansen i de potentiella utfallen och medelutfallet över tid framåt. Alltså om man har lång tidshorisont och inte har några problem med att ta högre risk så kommer medelutfallet bli högre om man sätter in alla pengar med en gång.

2 gillningar

Har läst i ett av avsnitten att det matematiskt är bra att lägga in allt på en gång.
Då gäller det bara att ha is i magen när man ser att tusenlappen blivit hundralapp på ett halvår och sitta still i båten. Det är väl just det man får fundera på om man klarar av, både mentalt och praktiskt.

Bra diskussion i övrigt, man får utgå från den kunskap man får och sedan fatta egna beslut.

Spännande att få ta del av er kunskap och resonemang, tack för att ni delar med er!

Uppdatering gällande transaktionskostnaderna. Ställde frågan till SEB:
”Jag har fått en följdfråga på ovanstående (dvs den totala årliga avgiften/kostnaden för mig vid investering i Länsförsäkringar Global Indexnära och Spiltan Aktiefond Investmentbolag genom er). Tar ni eller någon annan ut en transaktionsavgift som tillkommer utöver förvaltningsavgiften på 0,2 på respektive fond?

Om ja, är det billigare för mig att göra färre och större insättningar avseende transaktionsavgiften snarare än mindre och mer täta insättningar?”

Fick svaret:
”Som tidigare nämnt tar vi inte ut några avgifter än de som uppges i fondens redovisning och faktablad. Vi tar alltså inte ut några transaktionsavgifter.”

Tja, som lekman utifrån de redovisade uppgifterna får jag ju onekligen intrycket att det är billigare att investera i SEB än i Avanza gällande fonderna Länsförsäkringar Global Indexnära och Spiltan Aktiefond Investmentbolag (0,2 är liksom mindre än 0,29) :woman_shrugging:t3: Oavsett rör det sig välla inte om så stora summor då. Men lustigt att få så oerhört raka svar att det inte tillkommer mer kostnader än 0,2 när ni har så goda argument för att det visst tillkommer.

Aja, resan mot första miljonen fortsätter! FIRE here I come! :fist::muscle:

1 gillning