Förändras globalfonder?

Hej,

Jag sparar enligt globala barnportföljen och funderade på en sak. Stor del av sparandet går ju till Länsförsäkringars indexnära globalfond. I den fonden äger man en viss (rätt så stor del) Apple och Facebook. På en 35 års sikt finns ju en mycket stor risk att båda dessa företag har försvunnit från marknad en (eller ökat massor). Vad händer om ex Facebook tappar supermycket under flera år oxh aldrig hämtar sig? Kommer denna globalfond omstrukturera sina delar? Sker detta kanske kontinuerligt hela tiden att vissa delar/aktier sälj och köps för att få en så bra fond aom möjligt?

Mvh

E

Hej!

I indexfonder såsom denna så anpassas fonden utifrån storlek, så bolagen med högst börsvärde för högst del i fonden. Om ett bolag minskar i värde och blir en liten del av världsmarknaden så kan den försvinna från fonden, då det balanseras om.

Hälsningar
Elin

Hej!

I en indexfond ändras fördelningen av aktier endast av hur aktierna värde ändras. Så om en aktie fördubblas i värde kommer indexfonden fortfarande äga lika många av aktien, men aktiens andel av fondens värde ökar.

I en passiv fond (indexfond) köps och säljs inte aktier för att få en så bra fond som möjligt. I aktiva fonder sker det, men då är också fondavgifterna mycket högre och de flesta lyckas inte prestera bättre än de passiva fonderna.

I Länsförsäkringars globalfond står det största innehavet (Apple) för drygt 2 % av värdet, så även om Apples värde skulle halveras skulle fonden bara gå ner med drygt 1 %. Så jag ser det inte som någon större risk.