Kan någon förklara: varför just globala indexfonder?

Hej, det pratas mycket om globala indexfonder och att det är dessa som “gäller”, men jag ser få förklaringar till varför det är så? Varför ska man ha globala indexfonder istället för indiska indexfonder eller svenska för den delen? Vad är det som gör att just globala indexfonder passar i en strategi där man satsar på så hög riskjusterad avkastning som möjligt?

Globala indexfonder är de ”minst riskfyllda” av aktiefonderna om man räknar bort blandfonderna som även innehåller räntor.
De flesta globalfonder följer MSCI World eller liknande som placerar i stora till medelstora bolag på 23 utvecklade marknader. De brukar innehålla runt 1500 aktier.
Lite högre risk är tillväxtmarknadsfonderna som brukar följa MSCI emerging markets som placerar på 26 tillväxtmarknader, ännu ej fullt utvecklade. Dessa brukar också innehålla runt 1500 aktier.
Sen kan du välja att bara investera i enskilda regioner inom world eller EM.
Där hamnar då tex Europafonder och asienfonder eller stilla havet osv. Dessa har då en smalare exponering än world tex.
Nästa steg på riskskalan är att endast investera i enskilda marknader tex Sverige eller Indien.
Vill du ha ytterligare risk är det branschfonderna som gäller som investerar i enskilda branscher på enskilda marknader.
Högst risk blir det om du bara investerar i enskilda bolag, i en enskild bransch, på en enskild marknad, i en enskild region. Osv
Sen får du börja om från toppen med småbolagen. Globala småbolag, europeiska småbolag, svenska småbolag, svenska små teknikbolag osv från bredast till smalast
Kanske jag har missat något eller satt ordningen fel men poängen är att du har en stigande riskskala ju mer du fokuserar din exponering mot enskilda hörn av den totala aktiemarknaden

Det finns nackdelar med index också typ som när Ericsson under it-bubblan utgjorde 40% av OMXS 30 därför hade man förlorat mer än om man hade köpt dom 30 företagen manuellt och likaviktat alla bolagen 3,33 % var.

Har du lyssnat på detta avsnitt? Ett intressant avsnitt som berör ämnet en del.

https://rikatillsammans.se/vandrande-rantefond/

I en indisk indexfond, som du nämner, är du bara exponerad mot Indien. Det är en dålig idé eftersom man inte vet om Indien kommer följa världsekonomin eller inte. Därför är det bättre med en globalfond som följer väldigt många länder. Men en globalfond följer inte heller alla länder, och därför är det bra att komplettera med en asianfond och en emerging market fond. Precis som t.ex. Lysa.se gör. Kort och gott går världsekonomin upp sakta men säkert, år efter år. Men det är väldigt svårt att veta vilket land eller vilken branch eller vilket bolag som kommer gå bättre än index. Därför är det bäst att investera i allt.

Teorier som CAPM säger att hela marknaden (i.e typ global indexfond,) ger bäst riskjusterad avkastning. Förväntad avkastning kan vara större i enskilda marknader (eller aktier), men bara om de också har oproportionerligt högre risk (vilket ger sämre riskjusterad avkastning än global).

 

Varför har då länsförsäkringar global indexnära lägre sharpe kvot än många andra fonder ?

Taget idag från Avanza:
Länsfärskringar global indexnära 0,81
Coeli global selektiv 1,09
Öhman global growth 1,61
Swedbank robur ny teknik 1,49
AMF aktiefond global 0,97
AMF aktiefond småbolag 1,02

Bra fråga! Det är för korta tidsperioder som ligger till grund för beräkningarna (12 månader eller 3 år tror jag). Kommer alltid finnas fonder som sticker ut i det kortare perspektivet.