Fyra hinkar strategin: Procentuell fördelning vid sparande och årlig omfördelning

  1. När bufferthinken är full, och om man väljer att påbörja mellan och passiva hinken samtidigt, hur bör fördelningen vara procentuellt mellan de två hinkarna? Låt säga att jag sparar 4000 kr/mån, är det 2000 kr till vardera hink som gäller eller finns det en rekommendation för en generellt bättre fördelning?

  2. Vid den årliga omplaceringen mellan hinkarna, om mellanhinken ännu inte är full, och om börsen har gått bra, hur mycket bör man då föra över från passiva hinken? Är det t.ex. 10% av totala värdet på 90/10 hinken, eller hur ska man tänka?

Jag skulle säga att det beror lite på ålder, humankapital, risktolerans och livssituation i övrigt. Är du ung, så skulle jag säga mer i den passiva för att få tillgång till mer risk. Kanske 65/35 till den passiva.

Tack, Jan!

Vill du även klargöra hur man ska tänka gällande fråga 2?