Ge bort aktier i AB till anställda / familj?

Hej,

Jag har ett AB. Jag vill köpa ut 49% av aktierna som idag ägs av en extern part. Dessa 49% vill jag sedan skänka till en anställd inom AB, alternativt skänka det till den anställdes fru, vilket är mitt barn.

Kan jag göra detta utan att det medför några skattemässiga konsekvenser för AB eller den anställde/anställdes fru/mitt barn?

Emotser Er respons.

Marcus

Inga som helst skattekonsekvenser för aktiebolaget. Inga direkta konsekvenser för din närstående heller. Det lär ju bli skatt på framtida aktieutdelningar, men skatten tar ju bara en del av kakan.

Samtidigt tycker jag nog att du skall dryfta detta med en duktig revisor. Inför eventuellt kommande generationsskifte kan det kanske vara intressant att bilda ett holdingbolag och skänka bort de aktierna i stället.

se upp med gåva eller försäljning till underpris !!! nära anhörig, eller anställd är inte att leka med

tag kontakt med en bra revisor och dubbelkolla så att du inte går på samma mina som jag gick på!

Nu får man ju ett värde, eftersom aktierna innehas av en utomstående part, men visst som jag skrev tidigare, skall givetvis en kompetent yrkesman titta på detta.

jag tror att det är det egna kapitalet som styr och inte marknadsvärdet