Guld alltmer aktuellt

Vad tror ni om detta:
Guld blir alltmer aktuellt pga

  • Allmän krisreaktion; flykt till guld.
  • Centralbankernas åtgärder.
    Det pågår en långsiktig förändring vad gäller reservvalutor. Dollarns dominas minskar gradvis (man kan till och med fundera över om en kollaps kan befaras, trots att ingen, allra minsk Kina, vill ha en). Kina har länge fått en allt starkare ställning, och bygger långsiktigt upp infrastrukturer, tex lanserades CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) 2015 för att betalningar skall kunna ske i kinesisk valuta i stället för dollar.
    Detta kan få centralbanker att vilja minska sina dollarinnehav.
    Den blockad som skett mot Rysslands reservvaluta pga Ukraina-kriget kommer nog också att göra centralbanker mer försiktiga med dollarinnehav.
    Vilka alternativ finns för centralbankerna? Euro förstås, men undrar om inte guld är mest attraktivt?