Höga avgifter för portföljerna 2020

Hej!

 

Jag har lagt märke till att flera av fonderna som rekommenderas i Globala barnportföljen har höga avgifter än vad ni rekommenderat tidigare fonder ska ha.

Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 Avgift 0,68

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indxnära A Avgift 0,50

 

Hur resonerar ni ? Är det inte bättre att välja fonder med låga avgifter ?

 

Tack för en fantastisk och lärorik blogg!

Jag har blivit familjens ekonom efter jag började följa er :slight_smile:

 

Mvh

Katarina

Handelsbanken-fonden är den billigaste globala småbolagsfonden som finns att tillgå, alternativet är att inte ha med globala småbolag.

Länsförsäkringar-fonden är bland dom billigaste när det kommer till tillväxtmarknader, Avanza Emerging Markets är billigare men den kan bara köpas på Avanzas plattform.

Som komplement till Sensinis svar kan man även säga att avgiften skiljer beroende på om man bara kollar förvaltningsavgiften eller även inkluderar transaktionsavgifterna som tenderar minska med fondens storlek. Därför lägger jag inte så mycket tid vid det senare då de tenderar att stabiliseras.

handelsbankens fond är fruktansvärt dyr, men det är som sagt den billigaste fonden som följer globala små och medelstora bolag. du får en del dubbelexponering mot medelstora bolag jämfört med en global storbolagsfond. men de kompletterar varandra ganska bra.

har du 86% avanza global + 14% handelsbanken gl småbolag betalar du samma avgift i kronor för båda fonderna.

andel kostnad
86% 86 000 kr 0,11% 94,60 kr
14% 14 000 kr 0,68% 95,20 kr


100 000 kr

men det är som är det viktigaste är vad hela portföljen kostar. denna portföljen skulle landa på totalt 0,19% vilket ligger väl i linje med max 0,4%

sen är frågan om det värt att dubbla kostnaden för att lägga till småbolagen? kommer den fonden överprestera globala storbolag över tid? det får tiden utvisa.