Hur mycket av pengarna i ett eget AB kan jag investera i ett annat bolag?

Hej!
Jag har en fråga. Om jag fått möjlighet att investera i ett bolag och vill göra det via mitt bolag. Hur.vet jag hur mycket jag max får skicka över från mitt AB? Är det allt som finns på förersgskontot? Eller är det det fria egna kapitalet? Hur tänker jag rätt

Jag skulle säga att det inte finns någon juridisk begränsning. Du kan ta i princip så mycket som du vill, men det är förmodligen inte lämpligt utifrån andra perspektiv. :thinking:

1 gillning

Du kanske redan har järnkoll men skilj på ”pengar på kontot” och hur mycket pengar har jag ”fritt”.

I ett givet ögonblick är en del av pengarna ofta kopplat till kommande skatteinbetalningar som moms, arbetsgivaravgift, kommande bolagsskatt och annat.

Så försök kalkylera med de hela tiden så du inte luras att använda för mycket ”från bankkontot” att du sen har för lite pengar till kommande skatteinbetalningar osv.

Glöm inte bort ”periodiseringsfonder” som är bokslutsposter som ska lösas upp efter ett antal år. Dvs då ska skatten på de summorna betalas in men du får liksom inte in några ”nya pengar” till det.

Du kan inte riktigt kolla/lita på ”Fritt eget kapital” heller eftersom det kan vara bundet i ”saker” och bokförda värden på saker kan dessutom vara både för höga som för låga.

Jag brukar sätta in pengar för ”kommande skatteinbetalningar” på räntebärande konto med liknande löptid. 3,6,12, 24 mån. Då har jag lite bättre koll på vad som är fritt. Sen gör jag löpande en grov likviditetsbudget/kalender så jag har koll på NÄR olika större utbetalningar och intäkter dyker upp.

Många lönsamma företag har i historien gått i konkurs pga likviditetsbrist. Dvs firman går bra, pengarna låsta eller fördröjs innan de kommer in och så måste något viktigt betalas som inte kan vänta.

Bland skogsägare är det en klassiker att man

  1. avverkar skog
  2. köper saker
  3. sen kommer skatteinbetalningarna
  4. några år senare kommer det en strid ström av utgifter för markberedning, plantering, röjning, gallring och i princip inga inkomster går att få från skogen på mååååånga år.
  5. tvingas sälja skogen men får dåligt betalt då skogsintäkterna är många år bort =konkurs.
3 gillningar

Tusen tack klokt! Erik!

1 gillning

Tack bäste Jan!

1 gillning