Hur ska man förhålla sig till exponeringen för räntor i bolånet?

Hur ska man förhålla sig till exponeringen för räntor i bolånet (rörlig och bunden) när man sätter sina portföljer där man väljer fördelningen cirka 10% aktier per år i sparhorisont?
Jag har nyligen hittat hit och lärt mig om lysa-strategin så jag kanske jämför äpplen och päron nu?