Hur skyddar man sig mot sjunkade kronkurs?

Hej

Kan jag skydda mig mot en eventuellt framtida fallande kronkurs genom att köra utlänska indexfonder?

Hur vet du att kronan kommer sjunka mer än någon annan valuta långsiktigt? Hur kan du veta vilka indexfonder kommer gå bättre i framtiden? Det är bara spel och spekulation. Vara långsiktig och spara billigt brukar bli bra. Mvh.jacke77

Intressant att jämföra Schweiz och Sverige. Båda länder har genomgått en produktivitetsökning i världsklass, Schweiz har världens mest innovativa ekonomi men Sverige ligger inte långt efter. Det finns dock en stor skillnad länderna emellan och det är valutan. Medan CHF och SEK var så gott som jämställda på 60-70 talet har Sveriges riksbank devalverat oss genom varenda kris och dipp sedan dess på bekostnad av spararna och löntagarna men till förmån för kapitalägarna och näringsliv/industrin. Sedan införde vi rörlig växelkurs vilket gör att Riksbanken inte kan skriva ner värdet på valutan längre för att stötta näringslivet eller få upp inflationen. Däremot kan man depreciera kronan genom att uttrycka en stark oro för den privata skuldsättningen, hålla styrräntan lägre än andra centralbanker som har lägre inflationstakt än Sverige, köpa statspapper och bostadsobligationer och till och med gå så långt som att testa på helikopterpengar. Därför ska man nog passa sig för sparande i SEK har jag insett. Köpkraften bibehålls i Sverige via ägande av bostad samt svenska värdepapper i bolag som tjänar på en lågt värderad krona.

Håller helt med T. Har bott och jobbat utomlands i 12 år och reflekterat över hur mycket bättre räknat i svenska kronor jag tjänat över tid. SEK verkar vara i en kronisk försvagning med lite dödsryckningar längs vägen.