Hushållsbudget excel

Hej!

Är det någon som har en Excel mall för fasta utgifter och sparande?. Jag bifogar hur det ser ut i mitt anteckningsark just nu. Skulle vilja få in det i ett självräknande Excel dokument, men är kass på Excel.

Dela upp så texten och kostnaderna är i olika kolumner. Så text i den vänstra, kostnader i den högra. Sedan när du har alla utgifter i den högra kolumnen klickar du bara på summa-symbolen i rutan längst ned i den högra kolumnen.

1 gillning

När du skapar ett nytt dokument finns det färdiga mallar för budget/ekonomi som nog kan passa bra i det här fallet :slightly_smiling_face:

2 gillningar