Insättning och uttags avgift

Hej,

jag ser att en av fonderna ni rekommenderar i lågriskportföljen har 2% i insättning och 2 % i uttagsavgift, stämmer det? Det låter mycket. Fonden är Öhman Realobligationer.

Sen undrar jag om Swedbank Robur Acess Global är samma eller likvärdig Swedbank Robur Acess mix?

Tack för alla era värdefulla tips och råd!

Vänliga hälsningar

Yvonne

 

 

Hej!

Fråga nr 1: Denna info fann jag i Fondfaktabladet: “Insättnings-/uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.”

Kikade vidare vad det stod om dessa 2% och fann denna info i en pdf på Öhmans hemsida:

"Öhman Realobligationsfond har möjlighet att ta ut upp till 2 % i avgift vid försäljning och inlösen av fondandelar… Nu gällande avgift vid försäljning och inlösen är dock 0 %… "

Alltså är det inte en avgift de tar ut i nuläget utan det är den maximala avgift de kan välja att ta ut i framtiden. De verkar inte ha aktiverat den tidigare men de har möjligheten att göra det om de vill.

Fråga nr 2: De är två olika sorters fonder. Swedbank Robur Acess mix är en blandfond med både aktier och räntor medan Swedbank Robur Acess Global är en global aktiefond. Överlag rekommenderas inte blandfonder på denna blogg, utan istället att man själv väljer ut både ränte- och aktiefonder efter regn önskemål.

Hälsningar
Elin

Tack så jättemycket, Elin för snabbt och klart svar! Det förklarar saken. Nu förstår jag bättre.
Vänliga hälsningar,
Yvonne