Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

Men en portfölj med aktier och statsobligationer har väl ännu högre riskjusterad avkastning?
Nu nämnde du 80/20, men här är iaf ett backtest jag gjorde för mig själv med 60/40.
Inte bara högre riskjusterad avkastning, utan faktiskt även högre absolut avkastning!

Vet inte om jag fick till alla variabler rätt, men försökte mig på ett backtest på din portfölj också, med och utan företagsobligationer, och sedan med olika längd på statsobligationerna.
Mellanlånga = 7-10 år
Extra långa = 20+ år

Intressant nog så fick portföljen med extra långa statsobligationer högre absolut avkastning
och mindre maximal nedgång… men ändå något mindre riskjusterad avkastning.

1 gillning

Absolut, långa statsobligationer är bättre. Det inlägg du citerar var i respons till en person som inte ansåg att företagsobligationer hade någon plats alls i portföljen.

Jag rekommenderar så långa räntor som möjligt i portföljen, för att matcha volatiliteten hos aktier. Tack för att du verifierar det med ditt backtest!

Det var det jag försökte argumentera lite för här också.
Portföljen med bara statsobligationer (inga företagsobligationer) hade ju högre
absolut avkastning och mindre maximal nedgång än portföljen med 5% företagsobligationer.
Och 60/40-portföljen med statsobligationer hade bättre resultat än den med företagsobligationer.

1 gillning

Ursäkta, jag missförstod ditt inlägg isåfall!

I ditt backtest ser vi ju att portföljen med 15% mellanlånga statsobligationer + 5% företagsobligationer har högre CAGR än portföljen med enbart 20% mellanlånga statsobligationer, men något lägre Sortino Ratio. Det är alltså en lite mer defensiv, men absolut rimlig portfölj! Det är samma test som jag gör med “mellanvarianten”:

Sedan blir det lite missvisande att jämföra 20% extra långa statsobligationer med ovanstående. Om målet är att utvärdera företagsobligationer hade man fått jämföra det med 15% extra långa statsobligationer + 5% extra långa företagsobligationer, för att volatiliteten mellan tillgångsslagen ska vara likvärdig:

Här testar jag med tickern VLCIX, som är långa företagsobligationer, och som har ungefär samma volatilitet som VUSTX (långa statsobligationer). Vi ser att portföljen med företagsobligationer har högre CAGR, men lägre Sortino. Vi ser även att VLCIX har högre korrelation med aktier (0,26) jmf med VUSTX (-0,33), vilket stämmer enligt mitt portföljdiagram. Hade gärna använt VLCIX i mitt ursprungliga test men valde VWEHX för längre historik.

1 gillning

Jag kör just nu en mellanriskportfölj inspirerad av Jans modellportfölj, fast jag har inga räntor. Är 50% aktier, 40% sparkonto och 10% guld.

Jag känner att jag vill skifta över till det som ni diskuterar i tråden. Det ska dock vara enkelt att hantera och gå att sätta ihop på Avanza. Kan ni rekommendera en sammanstättning som motsvarar Grundportföljen?

Edit: Eller står sig Zinos förslag “fortfarande” bra, det 7:e inlägget i tråden?

2 gillningar

Om jag hade satt ihop en grundportfölj på Avanza idag, med fokus på enkelhet, hade jag valt följande:

 • 20% Avanza Global (istället för LF Global) alt. SPP Aktiefond Global (för att inkludera EM)

 • 5% PLUS Allabolag

 • 25% iShares Global Govt Bond USD (EUN3) alt. AMF Räntefond Mix (för SEK-hedge)

 • 25% iShares Gl Infl Lnk Govt Bond (IUS5) alt. Danske Invest Globala Realräntor SEK h (för SEK-hedge)

 • 25% Xetra Gold (4GLD)

I stort sett samma som inlägg 7 alltså, fast jag har insett att AMF Räntefond Mix är ett hyfsat alternativ för statsobligationer med valutasäkring.

5 gillningar

@zino Jag måste bara fråga en sak gällande räntedelen, så att jag förstår varför jag ska välja mellan t.ex IS04 + DBXG istället för AMF Räntefond mix (eller EUN3). Samma sak gäller såklart realräntedelen.

Som jag förstår det så finns det en liten risk för att AMF/Danske räntorna kommer underprestera i portföljen då de inte rör sig lika mycket som de mer avancerade (enligt historiska diagram på Avanza). Fördelen med AMF/Danske är att de är valutasäkrade, men är det en tillräckligt fördel ifall de inte beter sig som det är tänkt för portföljen (stora rörelser)? Eller är jag helt fel ute?

Jag har gjort en variant på @Per_Bjorkman’s mellanportfölj och vill bara ta reda på ifall jag tar rätt risk i räntedelen och varför.

Bra fråga! Det är korrekt uppfattat att långa räntor såsom IS04 och DBXG är att föredra. Jag håller fast vid det jag skrev i inlägg 7:

Anledningen till att jag gav andra förslag ovan var för att enkelhet efterfrågades. Om det hade funnits globalt diversifierade räntefonder med enbart långa löptider hade jag utan tvekan rekommenderat det istället i grundportföljen.

Beträffande valet mellan långa löptider vs. valutasäkring är det svårt. Det är synd att man inte kan få båda. Utgångspunkten är att valutarörelser är ett nollsummespel över tid, och att man därför bör prioritera de långa löptiderna. Min personliga åsikt är dock att USD är övervärderad och därför har jag ökat andelen valutasäkrade fonder i min egen portfölj, men detta är inget jag kan rekommendera.

2 gillningar

Super!

Du får ursäkta att jag inte började inlägget med att tacka för all denna kunskap du delar med dig till oss, var för ivrig med att få ett svar på min fråga :slight_smile:

Jag håller på att läsa Balanced Asset Allocation och har redan läst The Permanent Portfolio. Tycker din tvist på det hela är bra samt att man får bra svar på dina frågor.

2 gillningar

Haha, det finns inget behov av att tacka mig, jag är lika glad att jag får feedback på mina teorier och hypoteser bland alla kunniga här på forumet, det är målet med denna tråd.

Kul, båda är väldigt bra böcker!

2 gillningar

Nära vad jag gör.

Velat mellan EUN3 och Mix. Kan inte riktigt motivera ens för mig själv varför jag valde Mix.

1 gillning

I något inlägg nämnde du

Om någon nu skulle vilja lägga till volatilitet (Amundi Fds Volatil Wld A USD C), skulle portföljen då se ut enligt följande (om jag lyckats fatta allt rätt enligt fördelningen i första inlägget):

 • 25% Aktier - (20% Avanza + 5% PLUS Allabolag alt. 25% SPP Aktiefond Global (för att inkludera EM)
 • 20% iShares Global Govt Bond USD (EUN3) alt. AMF Räntefond Mix (för SEK-hedge)
 • 20% iShares Gl Infl Lnk Govt Bond (IUS5) alt. Danske Invest Globala Realräntor SEK h (för SEK-hedge)
 • 15% Xetra Gold (4GLD)
 • 20% Amundi Fds Volatil Wld A USD C

Detta är ju hyfsat enkelt att sätta upp. Dock så är det lite jobbigt att ha 20% i en fond som är så pass dyr som Amundis :slight_smile:

Var det ett medvetet val att inte ta med volatilitet i grundportföljen för att du i början inte kände dig så säker på det eller var det mer för att få en fin symmetri med 4x25%?

Korrekt. Det är ungefär det som jag kallar för “mellanportföljen”:

Nästa steg när man känner sig redo för att uppgradera ovanstående förslag hade som sagt varit att lägga till långa räntor, och sedan värdeaktier.

Det var främst pga dessa anledningar:

Ombalansering
Enkelhet
Jämförbarhet

Jag ville testa hypotesen att min tillgångsfördelning var bättre än andra allvädersportföljer. Det hade varit orättvist om jag hade haft med volatilitet då.

2 gillningar

För det mesta verkar du ju söka maximal riskjusterad avkastning.
Någon specifik anledning till varför du här söker högre CAGR? (Skillnaden i CAGR är ju ändå minimal)

Du har rätt, portföljens primära mål är att maximera den riskjusterade avkastningen, och tillägget av 5% företagsobligationer/råvaror tycks gå emot detta.

Portföljen har dock även ett sekundärt mål, vilket är att uppnå perfekt balans. Ur detta perspektiv ser jag följande problem:

 • Statsobligationer och realräntor har båda låg tillväxt som sekundärt attribut.
 • Statsobligationer och realräntor har generellt lägre volatilitet än aktier/guld.

Företagsobligationer resp. råvaror hjälper mot båda ovanstående brister genom att ge ökad tilt mot tillväxt och ökad volatilitet.


Ett enkelt tankeexperiment för att se om portföljen uppnått perfekt balans är att se hur fördelningen hade blivit om man hade haft en spåkula och viktat portföljen till max (dvs 100% övertygelse, se del 4):

 • 100% hög tillväxt (0 grader): 50% aktier, 15% statsobligationer, 15% realränteobligationer, 10% företagsobligationer, 10% råvaror
 • 100% låg tillväxt (180 grader): 40% volatilitet, 30% guld, 15% statsobligationer, 15% realränteobligationer
 • 100% hög inflation (90 grader): 30% realränteobligationer, 25% värdeaktier, 20% volatilitet, 15% guld, 10% råvaror
 • 100% låg inflation (270 grader): 30% statsobligationer, 25% aktier, 20% volatilitet, 15% guld, 10% företagsobligationer

Personligen tycker jag att ovanstående portföljer ser väldigt fina ut! Har även backtestat dem i passande klimat och bekräftat att de presterar.

För mig blir det tydligt att företagsobligationer och råvaror behövs utifrån ovanstående. Utan dessa hade tillväxtportföljen varit 50% aktier, 25% statsobligationer, 25% realränteobligationer. Inte alls lika tilltalande.

4 gillningar

Intressanta tankar! Uppenbarligen många dimensioner att ta i beaktande om man vill bygga en ultimat allvädersportfölj :slight_smile:

Vad är dina tankar kring ultimat fördelning bland aktierna?
Ser att du har 12.5% små värdebolag i avancerande exempelportföljen och sedan också har multifaktor och minimum volatility som röda alternativ.
Hur påverkar t.ex minimum volatility portföljen som helhet?

Har bara precis börjat tänka på dessa saker själv: Faktorbaserad Portfölj

2 gillningar

För aktierna erkänner jag villigt att jag inte har någon ultimat fördelning! Utgångspunkten är helt enkelt globalt marknadsviktad fördelning. Hälften av aktierna är dock utbytta mot ffa faktorerna värde/kvalitet/minvol, då dessa presterar bättre vid hög inflation (eftersom högre diskontering av framtida vinster främst straffar tillväxtbolag). Sedan har jag valt att övervikta EM utifrån egen marknadstro.

Långt ifrån säker på att ovanstående är optimalt dock. Du har en poäng i att minvol-aktier minskar aktiedelens volatilitet, möjligt att det skulle kunna inverka negativt på portföljen. Har du några tankar? Följer din tråd med stort intresse!

Efter snabbt sökande hittade jag tyvärr inte någon minvol-etf med lång historik.
Vanguard Global Minimum Volatility Inv (VMVFX) med data från 2014 blev det.

Började med att köra ett optimeringstest nu på grundportföljen (25% VTSMX, 25% VUSTX, 25% VIPSX, 25% ^GOLD), baserat på 2014 och framåt.
VIPSX har bara en duration på 7 år, så det blir ganska långt ifrån riskparitet.


Byter man till PIMCO 15+ Year US TIPS ETF (LTPZ) med 21 års duration så blir 25/25/25/25 närmare riskparitet.


Byter jag sedan aktierna till Vanguard Global Minimum Volatility Inv (VMVFX)
så ökar andelen aktier från 28% till 35% för riskparitet.


Men sen har ju global minvol underpresterat amerikanska börsen ganska kraftigt sedan 2014
så resultaten blir ju sämre…

1 gillning

Tack! Inte helt oväntat utfall. Slutsatsen är möjligtvis att aktiedelen bör ökas (t.ex. med belåning) om man har stor andel minvol-aktier? Tror att effekten blir ytterst marginell i praktiken dock. Men värt att beakta!

Fullt medveten om att LTPZ är en mycket bättre ticker för backtest än VIPSX förresten, problemet är ju den bristande historiken.

Jag tycker mig ha hittat den ultimata allvädersportföljen :slight_smile:

EM / US med årlig ombalansering.