Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

Tack för era förtydliganden kring hur ni handlar VOOL, @AllSeasonsPortfolio och @msterverk. Jag hade varit väldigt intresserad av att veta mer kring vilka parametrar ni tittar på för att avgöra hur ni ska vikta VOOL.

För att volatilitet, liksom guld, är anti-tillväxt, och därför är det logiskt att de ska dela kvadranter. Det enda tänkbara alternativet hade varit att minska de nominella räntorna och realräntorna istället, men det hade förstört balansen i portföljen och presterar sämre i backtest.

Min drömfördelning av den avancerade portföljen hade varit mer lik dragon portfolio: 25% aktier, 15% statsobligationer, 5% företagsobligationer, 15% realränteobligationer, 5% råvaror, 15% guld, 20% volatilitet. Vid >10% volatilitet hade jag alltså börjat ta av räntorna. Problemet är att jag inte vågar ha mer än 10% i Amundis fond. Om jag hade haft tid och ork hade jag istället själv lärt mig handla volatilitet via optioner.

På vilket sätt har kortare löptider starkare korrelation mot inflation? Realräntefonder med korta löptider är starkt korrelerade med motsvarande med långa löptider, men med skillnaden att volatiliten är mycket högre hos de längre, vilket vi vill utnyttja i portföljen. Jämför ex IUS5 (blandade löptider) och UIMB (långa löptider) så blir det tydligt.

Vill man ha starkast möjliga korrelation mot inflation är det snarare UINF och EUIN man ska köpa, som jag skriver om i ett inlägg ovan.

Tack för att du gjorde det! Så skönt att få det bekräftat.

Jag nämner dessa fonder i del 2, och som jag förstår det är de blandade hedgefonder, som får handla med i princip vilka tillgångsslag de vill. Man får alltså inte den rena exponeringen mot “commodity trend”, som säkert presterar i stigande inflation och minskande tillväxt, som man eftersöker i sin allvädersportfölj. Har jag missat något där?

3 gillningar

Fantastiskt exceldokument!

Jag har avsiktligt låtit bli detta eftersom jag har många innehav som inte är med i mitt portföljdiagram, och jag ville inte färga diskussionen kring portföljteorin med subjektiva åsikter :slight_smile: Nu har tråden dock blivit så lång att det kanske är dags.

Aktier (25%):

 • JPM Global Equity Multifactor - istället för globalfond
 • iShares Edge EM MinVolatility
 • iShares Edge EM ValueFactor
 • Allianz China A Shares
 • JPM China A-shares Opps

Med övervikt EM-fonderna. Här har jag valt att avvika, eftersom jag är ett fan av faktorinvestering och tror på Asien.

Statsobligationer (20%):

 • iShares Treasury Bd 20+yr
 • XTrackers II Eurozone Gov Bond 25+
 • AMF Räntefond Lång
 • iShares China CNY Bond
 • Fidelity China RMB Bond

Med övervikt de kinesiska statsobligationerna, pga större utrymme för räntesänkningar och därmed större uppsida.

Företagsobligationer (5%):

 • JPM Global Corp Bd SEK H

Realränteobligationer (20%):

 • Danske Invest Globala Realräntor SEK H
 • Lyxor US 10Y Infl Expectations
 • Lyxor EUR 2-10Y Infl Expectations
 • Nordea Realräntefond
 • UBS Eur InflLnk10+
 • UBS TIPS 10+

Med övervikt Danske Invest, pga valutahedge.

Råvaror (5%):

 • WisdomTree Enhanced Commodity

Guld (15%):

 • Xetra Gold
 • WisdomTree Physical Gold EUR h
 • Xtrackers Physical Silver EUR h
 • Franklin Gold & Prec Mtls
 • AuAg Silver Bullet

Med övervikt fysiskt guld.

Volatilitet (10%):

 • Amundi Fds Volatil Wld

Som ni ser är ovanstående fondval väldigt subjektivt färgade av mina åsikter kring faktorinvestering, asien, och USD. Är mycket medveten om att detta kan vara kontroversiellt, och jag rekommenderar därför inte ovanstående val till någon. Skulle vilja att vi lämnar t.ex. politiska kommentarer utanför tråden, det finns det gott om andra trådar för.

5 gillningar

Ser att du har Franklin och AuAg under “Guld”. Men det är ju guld och silverbrytande bolag. Förvisso följer dom och överträffar ju guld i en situation där guld och silver förväntas gå upp. Men det är ju en helt annan volatilitet på bolagen än på råvaran. Guld brukar man ju framförallt ha för att motverka i en situation då aktier faller och för att vara “inflationssäkrad”. Eller hur tänker du där?

1 gillning

Jag håller den på 3% normalt men ökar om jag känner att risken på marknaden ökar. Min känsla är en subjektiv bedömning av den information jag får in genom att läsa finansbloggar, nyheter, lyssna på poddar etc. Det är alltså inget som går att applicera i termer av matematiska formler. Exempelvis ökade jag vikten något efter nyheter från USA att Ryssland var på väg att mobilisera sina förvand precis utanför den Ukrainska gränsen. Jag drog slutsatsen att en invasion var högst sannolik även om Ryssland blånekade… några veckor efter invasionen drog jag ner viktningen eftersom jag bedömde att kriget inte skulle eskalera utanför Ukraina.

2 gillningar

Jag förstår det som att det speciella med Dragon Portfolio är att de sammanställt vilka tillgångsslag som presterat under en 100-års period. De menar att man inte kan stirra sig blind på vad som har funkat de senaste 20-40 åren för att avgöra vad som kommer fungera kommande 20-40 och till och med 100 år fram i tiden. Guld har i många perioder varit högpresterande jämfört med andra tillgångsslag, däribland räntor och aktier. Balansen i den ursprungliga modellen är 19% guld.

Av samma anledning får vi nog ta backtester från de senaste 10-20 åren med en nypa salt.

Precis. Och emerging markets är egentligen Kina. Så det är lika bra att bara köra Kina, vilket jag gör.

1 gillning

Jag har absolut största delen i fysiskt guld. Men dessa fonder ger en bra hävstång på guldet/silvret, precis som du skriver.

Vanguard har gjort en studie över detta. Jag har inte läst studien annat än slutsatserna. Jag säger inte att man ska köpa short-term för att få bäst avkastning, det vet jag inget om, men det verkar som om den klassen har störst korrelation mot inflationen.

TIPS and Duration: Should I buy Short-Term TIPS? (fiphysician.com)

“We found that the return on a short-term TIPS benchmark (of 0-to-5-year
maturities) has been more highly correlated to actual monthly and yearly
CPI (Consumer Price Index) inflation than other segments of the U.S. TIPS
market over the past decade. Although, in practice, all TIPS securities
receive the same CPI principal adjustment, short-term TIPS returns tend to most
closely track actual CPI inflation because of their lower duration and greater
responsiveness to temporary, unexpected inflation spikes.”

Syftet med commodity trend är att dra nytta av trenderna i inflationen vilket Artemis gör genom att följa trenden på markanden för handelsvaror, vilken ofta återspeglar trenden av inflation. Problemet med att göra detta via t.ex. en ETF som följer ett råvaruindex eller certifikat är att man bara får en positiv avkastning i en uppåtgående trend. För att följa trenden behöver man även gå kort index under vissa perioder vilket de inte tror är så lätt för vanliga investerare. De säger då att en modern motsvarighet till detta kan uppnås genom hedgefonder, så som de som följer HFRX Macro Systematic Diversified CTA Index. Det ska tydligen inte vara så lätt att få ut vilka hedgefonder som ingår i indexet (jag har själv försökt men det krävdes inloggning/subscription). Enligt denna publicering 1. Portfolio construction · The Dragon Portfolio (driftwoodpalace.github.io) är i alla fall en av de fonderna tillgänglig på den svenska marknaden och det är vår svenska fond Lynx. Kollar man dessutom på vad det är de gör så försöker de dra nytta av trender på olika marknader, däribland råvarumarknaden… Lynxprogrammet - Lynx Asset Management (lynxhedge.se)

Håller med om att det hade behövts minst 100 år av backtests för att utvärdera en portfölj på riktigt, för att täcka in alla ekonomiska klimat. Overfitting till senaste 30-40 åren tror jag är huvudproblemet med populära allvädersportföljer idag, ffa Golden Butterfly. Min portföljteori är inte baserad på backtests, utan på de teoretiska resonemang kring börsklimat och volatilitet som jag lägger fram i del 1 och 2, med målet att skapa en helt marknadsneutral portfölj.

Jag vet inte hur mina inlägg har uppfattats, men syftet med min allvädersportfölj är INTE att replikera dragon portfolio. Mina val av tillgångar skiljer sig signifikant, och därför kan jag inte använda samma fördelningar. Jag tror säkert att 19% guld är optimalt i dragon portfolio, men det är inte direkt applicerbart i min portfölj.

Tack för artikeltipset. Artikeln menar att långa realräntor är mer räntekänsliga än korta, och därav korrelerar korta realräntor bättre med CPI på kort sikt, vilket förstås är helt sant. Det viktiga är dock inte korrelationen i sig, utan vad som i längden ger bäst absolut avkastning under perioder av inflation. Korta realräntor har alltför låg volatilitet för att göra skillnad i portföljen.

Har du läst mitt resonemang i del 2 kring detta? Jag vidhåller att för en småsparare är realräntor ett mer elegant, praktiskt, och billigare alternativ än commodity trend, som uppfyller samma funktion i portföljen.

1 gillning

Jag ber om ursäkt för att ha missuppfattat vad du försökte uppnå med portföljen.

Ja jag har läst vad du skriver i del 2. Jag har även sett grafen som du presenterar angående TIPS historiska överavkastning jmf den riskfria räntan. Det jag kan avläsa av grafen är att TIPS underpresterar den riskfria räntan i ett läge av fallande inflation. Min förståelse av commodity trend är att den skulle prestera i båda situationerna. Jag kan säkert ha missuppfattat något. Jag vidhåller att short-term TIPS är bästa sättet att följa inflationen med hjälp av realräntor. Både avseende förväntad och oförväntad inflation. Hittade en länk till Vanguards publicering som belyser ämnet isg-commodities.pdf (vanguardinvestments.se). Med det sagt har tillgångsklassen ett väldigt lågt Beta och är troligtvis inte den bästa investeringen.

Jag uppskattar verkligen att kunna bolla tankar och idéer med dig! Hittills har det lett till att jag omprövat både VOOL som volatilitetshedge och short-term TIPS. Har just nu iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (SXRH) men överväger att byta till UIMB.

2 gillningar

Hej,

Precis fyllt min buffert och har redan en utarbetad portfölj för lite längre sikt, ska nu börja bygga en medel-lång / målspar. Kikat än sålänge på att använda Frejvid’s ETF-månadsspar, med följande upplägg:

Något som bör bytas ut? Har jag krånglat till aktie-delen för mycket? Är lite osäker på den stora andelen räntor. Bara filat lite snabbt, så inte tänkt genom andelarna eller totala allokeringen inom varje “kategori” ännu.

4 gillningar

Korrekt, men jag tror att samma sak gäller commodity trend. Jag tror inte att det finns något tillgångsslag eller derivat som kan överprestera i mer än 2 av 4 kvadranter.

När jag tittar på grafen över historik för commodity trend identifierar jag 4 perioder av överprestation: 30-talet, WW2, 70-talet, 00-talet. Alla dessa perioder kännetecknas av hög inflation/låg tillväxt (efter depressionens slut 1932, WW2, 70s stagflation, efter IT-bubblan). Detta är exakt samma historiska perioder som TIPS presterat bäst. Under perioder av låg inflation/hög tillväxt (60-talet, 80-talet) underpresterar commodity trend och TIPS. Tittar man på oljeprisets historik ser man också att trenden är tydligast (uppåt) under dessa perioder av hög inflation, under övriga perioder är priset mycket mer volatilt, varför commodity trend också underpresterar.

För mig blir den tydligaste fördelen med att hålla commodity trend, jmf ett vanligt råvaruindex, att man även får ett visst skydd mot recession/depression (dvs låg inflation/låg tillväxt), ex. 1929-32, 2000-01, 2007-08, när råvaruindex kraschar snabbt under kort tid (commodity trend hinner då gå kort, vilket dämpar fallet). Man kan dock hävda att även TIPS har ett visst inbyggt skydd mot recession/depression, eftersom räntesänkningar (som centralbanker blivit allt snabbare med att signalera) ökar värdet på TIPS och man aldrig kan erhålla negativ inflationsjustering på sina realräntor, även vid deflation (en inbyggd försäkring hos alla realränteobligationer idag, såg att du redan upptäckt det i ett tidigare inlägg). Även här hävdar jag alltså att commodity trend och TIPS är likvärdiga.

Jag uppskattar också vårt utbyte! Jag har fått många tankeställare om volatilitet, och funderar nu starkt på att bita i det sura äpplet och gå upp till 20% allokering i Amundi.

1 gillning

Ser ut som en väldiversifierad portfölj! Här är mina tankar:

 • Även om det är lite spretigt gillar jag att du är överviktad värde/kvalitet i aktiedelen. Momentum som faktor är jag inte lika såld på, då det bara presterar när börsen redan går bra.
 • Statsobligationer i tillväxtmarknad ska man vara försiktig med, då de inte beter sig som statsobligationer från utvecklade marknader. De håller inte alls emot lika bra vid recession. Undantaget är Kina, vars ekonomi/valuta blivit tillräckligt stark för att kunna agera tillflyktsort. Vill man ändå köpa dem hade jag placerat dem i samma kategori som råvaror (eftersom tillväxtekonomier presterar bäst vid stigande inflation globalt, vilket gynnar deras export).
 • Fastigheter som inflationsskydd är jag inte heller såld på, då det bara presterar vid stigande tillväxt. Vill man ändå köpa dem hade jag placerat dem i samma kategori som aktier.
 • Råvaror hör inte heller hemma i samma kategori som guld, då de definitivt inte håller emot vid recession. Dessa hör hemma i samma kategori som realräntor, men med en mindre andel (se min avancerade portfölj).
1 gillning

Tack! Jag ska jobba genom den ytterligare :slight_smile:

Jag har själv konsoliderat mina faktorinvesteringar i en och samma ETF (JPGL) eftersom jag tror att det går att dra fördelar av att kombinera flera olika faktorer. Ser att @Zino använder samma ETF i sin portfölj. Det kanske kunde vara en idé att byta ut XTRACKERS fonderna till denna. Då får du värde, kvalitet och momentum i samma ETF. JP_Morgan_Global_Diversified_Factor_Equity_Index_Series_Ground_Rules_new.pdf (ftserussell.com)

Jag har också SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted och SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted i min portfölj. Lite synd att det inte finns en motsvarighet mot hela Developed Markets… Någonting jag har funderat över är om value weighted kan vara lite defensivt om man ändå har många andra defensiva tillgångar i portföljen. Kan hända att det skulle vara mer relevant med en tech-fond eller small cap utan value weighting för att öka Beta i portföljen. Det är bara tankar än så länge.

1 gillning

Gillar den ETF:en, anledningen att jag ej har valt den är att den ännu ej finns på Frejvid :slight_smile: Önskar att dem kunde plocka bort P/B under deras värde-del, och deras kvalitetsfaktor är på tok för överkomplicerad, men annars är den riktigt smidig för att få en diversifierad faktorexponering.

2 gillningar

Mest en notering bara, men om du vill att portföljen ska vara så marknadsviktad som möjligt så ska du i de fall där du endast kan använda USA och Europa se till att andelen USA är grovt räknat 75% av totalen medan andelen Europa är 25% av totalen (mer exakt så är USA ~72,5% och Europa ~27,5%). Detta går att applicera exempelvis på de två SPDR-fonderna med värdeviktade småbolag, de långa statsräntorna och - ifall du skulle ta med de fonderna - realräntorna.

Som exempel så presenterade jag min fördelning tidigare i tråden här, där jag använder mig av den viktningen. Uträkningen för viktningen är att andelen USA och Europa av MSCI Developed Index räknas som 100%, och sedan fördelas de bägge enligt sin procentuella andel av det indexet för att behålla sina inbördes storleksskillnader.

3 gillningar

Har justerat något närmare marknadsvikter nu, både för SPDR fonderna samt statsobligationerna :slight_smile:

1 gillning

Vill bara flika in att jag verkligen gillar din Frejvid-portfölj, @Alecci. Ska bli spännande att se hur den går. Hoppas verkligen att de tar till sig de förslag du gett dem, samt de långa realräntefonder jag föreslagit, så kommer jag också starkt överväga att byta till Frejvid från Avanza.

1 gillning