Kan ett AB som ej äger fastigher, hyra ut fastigheter?

Hej!

Vi har ett par fastigheter inom familjen som idag hyrs ut via en enskild firma. Vi planerar att på sikt köpa en större hyresfastighet och vill inför detta starta ett aktiebolag som då ska äga den nya fastigheten. Är det möjligt att låta ett aktiebolag hyra de nuvarande fastigheterna av den enskilda firman och sedan hyra ut fastigheterna på nytt för att skapa kapital i bolaget? Vi tänker oss alltså att aktiebolaget hyr fastigheterna av den enskilda firman till en låg hyra eventuellt 0 och sedan låta aktiebolaget ta ut marknadshyra?

Ingen renovering utav fastigheterna kommer att ske via aktiebolaget dock drift som t.ex. snöröjning och tomtskötsel.

Tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning

Fredrik

Nej. Skattemyndigheten skulle se detta som en konstruktion för att slippa skatt. Går fastigheten med överskott betalar ni minst 45 procent i skatt och sociala avgifter, förmodligen mer. Ett aktiebolag betalar runt 20 procent i skatt.

Fundera i stället över detta:

Låna upp pengar i befintliga fastigheter och sätt in dem som aktiekapital i aktiebolaget. Räntorna är avdragsgilla och ni kan lyfta lågbeskattad utdelning från aktiebolaget.

Eventuellt kan det kanske vara ett alternativ att överföra befintliga fastigheter till aktiebolaget.

Kontakta en duktig revisor eller redovisningskonsult som kan fastigheter!