Kan man jämföra värdebevarande egenskaper mellan guld och räntor på ett rimligt vis?

Hej!

Undrar detta eftersom alla tillgångsslag påverkas i pris av någonting utöver inflation, men guld kan man anse som en värdebevarare som inte förändrar sitt värde vid inflation.

Jag ställde mig därför frågan om man kan se gulds avkastning i hur mycket mer fiat-valuta den förväntas vara värd framöver? Alltså att man får förväntat värdebevarande genom att ta hänsyn till förväntad inflationstakt i ekonomin.

Och så tänkte jag vidare: kanske kan man jämföra “det förväntade värdebevarandet” mellan olika sätt att hedga sig mot marknaden? Speciellt jämföra räntepapper mot guld.

Exempelvis, som ett tankeexperiment skulle man kunna anse att guld är “den perfekta värdebevararen”. Och att räntefonders värde är baserat på den förväntade räntan. Alltså:

Gulds förväntade värdebevarande blir = den årliga förväntade inflationen i procent.
Räntefonder förväntade värdebevarande blir = den årliga förväntade räntan i procent.

Så i teorin, den som vinner detta slag om “den bästa värdebevararen” handlar om att jämföra förväntad inflation mot förväntad ränta?

Är det rimligt att resonera på detta vis? Hur skulle ni resonera för att göra en rättvis bedömning på
“förväntat värdebevarande” mellan räntor och guld? Eller är detta bara ren spekulationsteori där slumpen kommer avgöra ändå i slutändan och att diversifiering är lösningen?

Jag antar att jag försöker bedöma den riskjusterade avkastningen mellan guld och räntor, hur man ska tänka där över längre tidsperioder. För mig spontant känns det tryggare att äga någonting mer realt än räntefonder.

/Hälsningar från en ny filur på forumet

Sett över en riktigt lång tidsperiod är det väl en rimlig slutsats att guldets avkastning ungefärligt motsvarar inflationen (det är ju en av USP:arna för de som gillar guld). Samtidigt har du en volatilitet i guldpriset som gör utfallet mer svårbedömt, på kortare sikt.

Man får nog helt enkelt nöja sig med att guldets pris korrelerar dåligt med aktiemarknaden och däregenom stabiliserar din portfölj. :slight_smile: