Långsiktigt sparande med övervikt mot Sverige

Hej! Funderar i mitt långsiktiga sparande att ha ganska mycket home bias (övervikt mot Sverige) och fonder jag gillar. Tänker ett sparande med tidshorisont +20 år och vill försöka få lite mer avkastning än en global indexfond. Tänker mig följande fonder:
Amf aktiefond småbolag 5%
Plus Mikrobolag sverige index 12,5%
Plus Småbolag Sverige index 12,5%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 20%
SPP Global Plus 30%
Handelsbanken Gl Småbolag 7,5%
Swedbank Robur Access Asien 7,5%
Avanza Emerging Markets 5%

Spontana synpunkter?

Allt väl/Tobbe

1 gillning

Utifrån det syfte och den tilltro du har tycker jag du har valt bra fonder. Du får både övervikt mot Sverige, och övervikt mot småbolag (både genom fonder med småbolag, och genom en fond med investmentbolag). Dessutom neutraliserar du din undervikt mot Asien med den specifika fonden du valt á 7,5%. Så sammantaget minskar du exponeringen mot främst USA och större bolag, men du minskar också exponeringen något mot övriga Europa. Till sist tror jag din viktning är klok om det är avkastning du söker (vem gör inte det?), frånsett att jag kanske hade viktat ner Asien något till fördel för USA eller Europa, och då gärna också småbolag (tyvärr sparsamt med fonder med den inriktningen, och då blir det ETF:er…). :slight_smile:

1 gillning

@peder62 Tack för dina synpunkter! Jo precis, småbolag globalt är lite klurigt och även att Handelsbanken globala småbolag är ok så har nu den en totalt avgift över 0,6 % vilket är i det högsta laget för en indexfond.
Hmm skall klura på det där med mer exponering mot Europa/usa. Ja jag tänker att jag vill försöka få ut en högre avkastning än om man bara kört 100% globalt. Då hade jag lika gärna kunnat lägga pengar på lysa men eftersom det också är lite roligt att placera sina pengar själv så känns detta bättre :kissing_smiling_eyes:

1 gillning

Då kommer den vanliga frågan som allting dyker upp, vad är det som säger att den valda fördelningen ska ge bättre avkastning än 100% global exponering? När man överviktar någon marknad så frångår man marknadsviktningen och därmed tar en risk att gå sämre än index, jag menar inte att det är fel då jag även gör det själv, men just tanken att man gör det för att få högre avkastning än 100% globalt säger att man kan skapa mer avkastning än den viktade marknaden.

Vad är erat resonemang till detta? :slight_smile:

Tack @Robin , Det handlar väl om att småbolag skall gå bättre än stora bolag över lång tidsperiod. Är väl en av fama-french-faktorerna. Och svenska investmentbolag har ju gått betydligt bättre än svenskt index de senaste 15 åren. Sedan kan man självklart inte säga att detta gör att det kommer gå lika bra i framtiden. Jag förstår att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
Är väl en “chansning” från min sida. Varför avviker ni ifrån globalt index? Vad är era teorier? :smirk: vill gärna höra :slightly_smiling_face:
Mvh/Tobbe

Min egna anledning varför jag avviker från marknadsviktningen är att jag vill inte ha så mycket USA som 60% i min portfölj, tycker att det är orimligt mycket att ha i ett land, visst det är ett stort land och har väldigt mycket bra bolag, men inte tillräckligt övertygad att USA bör vara 60% av min portfölj.

Sedan vill jag ha en home bias i Sverige då jag bor, konsumerar och lever i Sverige, då är jag väldigt gärna mer exponerad mot landet jag verkar i.

Det har inget med att jag tror att dessa marknader kommer gå bättre än snittet :slightly_smiling_face:

Håller med. Jag valde en robot just för 38% i Nordamerika (Weltsparen), och där räknas Kanada med. Tycker det är rimligare. Speciellt eftersom ett ett nytt skifte av värkdsvaluta verkar komma närmare. Hoppas
på EUR men kanske blir det Yuan.

Ingen aning om hur länge ett sånt skifte tar, men torde gå snabbare än historiskt sett med dagens uppkopplade system. I vilket fall som helst läggs för mycket i USA även om vissa hävdar att USA företag oftast finns världen runt.

@Jbl @Robin hur mycket exponering mot Sverige har ni? Min portfölj hade från en början en home bias på 25% sedan nu så har jag ökat tilll 40% (och inte 50 som jag först föreslog). Känns ändå bra att ha mycket av sin portfölj i Sverige. Konsumtion och pension är ju också i Sverige.

/Tobbe

1 gillning

Har nog också mot 40-45% home bias faktiskt🤷🏻‍♂️ Detta för att jag just har de tankarna att jag konsumerar och bor i Sverige och vill därav även vara investerad har till störst del😊