Monetär inflation, räntor, guld, aktier och andra råvaror

I en ekonomisk situation där USA och i princip alla andra länder använder tryckpressarna för att klara sig ur den ekonomiska kris som annars omedelbart skulle inträffa är frågan för oss sparare / investerare hur vi ska agera.

Om man, som jag, förväntar att vi får någon form av inflation, huvudsakligen en monetär inflation, som resultat av den ökande penningmängden, då är frågan hur det kan förväntas påverka besparingar och investeringar på kort och lång sikt.

Jag antar att det kommer leda till en inflation i första hand gällande Aktier, Råvaror, mark och fastigheter. Huruvida inflationen även träffar konsumentvaror och blir allmän i ekonomin är omöjligt för mig att spå om.

Det har tidigare pekats på att detta inte inträffat i Japan, trots 20 år av liknande politik. Men som jag ser det kan ju ett land avvika från hur resten av världen agerar, för då kan ju överskott av penningmängden helt enkelt gå ut ur landet och inflationen som helhet dämpas av att spädas via utländska investeringar.
Det lär däremot inte ske när samma politik genomförs över hela världen.

En tanke är jag har är att det blir svårt att se att räntepapper kan vara en god investering i ett läge där pengar förlorar sitt värde. Om förlusten av värde på pengar är större än räntan man får blir det ju en förlust. Finns en diskussion om räntor som investering här i forumet, men denna aspekt nämns inte direkt där.
Man kan väl utan att vara orimlig anta att penningmängden ökat med mer än 5%.
Om man tänker att värdet på pengar sjunker med ca 5% och att räntorna inte överstiger 1% i snitt har man ju förlorat 4% i värde. (som helhet mycket grovt förenklat)

För mig framstår det lockande att istället gå mot guld som värdebevarare, då man kan ha en förhoppning att guld ökar i pris i samma utsträckning som pengar tappar värde. Guld ökar vad jag förstår knappast i värde i sig själv. Men för att få värdetillväxt har jag aktiefonder.

Jag skulle gärna diversifiera i andra former av råvaror än enbart Guld.
Bäst vore det med något tillgångsslag som har svag korrelation mot aktier.
Idag en liten del av portföljen i Handelsbanken Råvarufond A1 SEK som nu tyvärr ska upphöra. Har även ansenlig del i fysiskt silver, men det är som jag ser det delvis en spekulation i att silverpriset framgent kommer gå uppåt. Silver kan så klart tappa värde, om än det inte lär tappa mer än, låt säga, 50% på sikt oavsett vad som sker.
Hur kan man få till en bred indexlik investering mot råvaror?

(Jag har som synes så klart påverkats en del av Erik Strand och resonemangen han för i denna sak.)

5 gillningar

Helt enig med din analys!

Den finns en superbra artkel på Seeking Alpha om “3 types of inflation” som jag läste för ett tag sedan, och tänker läsa om eftersom det var den bästa sammanställning på detta området som jag sett.

Monetary inflation har vi ju redan så det smäller om det.
Asset price inflation har vi också när man tittar på börs och räntemarknader.
Consumer price inflation blir i så fall nästa steg, vilket är precis det som alla centralbanker försökt få till men misslyckats med… hittills!

Jag tror också på guld, silver men också på vanliga basmetaller, fastigheter mm.
I princip alla reella tillgångar :slight_smile:

3 gillningar

Har du kollat på:

  • iShares Diverisified Comm SWAP UCITS ETF USD Acc - Kortnamn: SXRS
  • iShares Diversified Commodity Swap (DE) - Kortnamn: EXXY

Sedan kan vi också avvakta och se vad Opti lyckas gräva fram. Vet att de förhandlar med någon aktör just nu.

Senaste decenniet har mängden USD ökat 5-6% per år. 2020 ökade med över 20%. Hörde någonstans att de kommande 4-5 åren förväntas ökningen ligga på runt 15% per år (enligt FED/ECB). Lär vara liknande för övriga valutor.

Fastigheter, guld, (bitcoin), bör väl skydda mot detta. Det med ett begränsat utbud. TIPS tycker man borde vara bra också men har inte fått något särskilt lyft hittills.

Andra alternativ känns ju inte så kul:

  • Kontanter 0% = -15% per år efter inflation
  • Räntor 2% = -13% per år efter inflation
  • Aktier 8% = -7% per år efter inflation

Tabell som visar utbudet av USD:

Gällande aktiedelen tänker jag att jag tror vi pga monetär inflation kommer se en utveckling som är en bra bit högre än 8%. Vid en snabb sökning hittade jag att följande skulle vara giltigt för senaste perioden:
“Ten-year returns
Looking at the annualized average returns of these benchmark indexes for the ten years ending June 30, 2019 shows:
S&P 500:14.70%
Dow Jones Industrial Average: 15.03%
Russell 2000: 13.45%”

Man kan ju tänka sig att den ökade penningmängden med ca 5-6% plus en “normal” uppgång om 7-8% därmed skulle ligga ge 12-14 % vilket stämmer fint med senaste 10 åren.

Det är i alla fall den spekulation i saken jag gör.

1 gillning

ja, SXRS och EXXY är vad jag förstår de bästa alternativ som kommit upp här i forumet sedan tidigare. Hoppades det kanske skulle finnas någon vanlig fond helst i SEK. Då detta i nuläget är en mindre post i min portfölj skulle det vara enklare med en vanlig fond istället för en ETF. Men så klart kvittar det på sikt. Men det blir ju lite spekulation mot valuta i de här två alternativen eftersom det i huvudsak är värdebevarande jag är ute efter. Men på lång sikt är det nog ett bra läge idag eftersom SEK är stark i nuläget.

Jag tror också att du får lägga aktier till den inflationsskyddade korgen. Det är ju trots allt delar av företag du äger, inte en viss summa valuta.

Nordnet Finland’s ekonomiexpert Martin Paasi (före detta hedgefondförvaltare samt VD på East Capital) brukar beskriva fonder, som är baserade på swap/derivat/future/etc. avtal, med ett ord: himmeli (se bild för mer information).

Dra din egen slutsats.

Igen, syftet är att agera värdebevarande vid en aktiekrasch samt att det bör motverka inflationseffekter, dvs öka i värde i motsvarande grad som pengar tappar värde vid inflation.

De nämnda ETFerna SXRS och EXXY är komplexa att förstå sig på och informationen verkar inte säkert stämma heller. Generellt vill jag ha produkter jag förstår hur de fungerar.

Så lite utredning:
SXRS och EXXY verkar båda följa samma index (UBS Commodity). Note: Bloomberg Commodity index är vad jag förstår samma som UBS Commodity index.

Men (!) det är oklart om man investerar i USD eller EUR.

Informationen i faktabladet är att SXRS skulle handlas i USD. “Dina andelar kommer att vara noterade i USD, amerikanska dollar, fondens basvaluta.”
Enligt faktabladet: http://doc.morningstar.com/document/feec2646313fb0a0fa85e6b6a222bd72.msdoc/?clientid=nordnet&key=b3a3825282b90bac

Men när man tittar efter verkar även SXRS handlas i EUR.
Nyckeldata hos Nordnet anger också EUR för SXRS.

Kostnad 0,19% för SXRS och 0,46% för EXXY.

Men Om man nu ska gå efter en swap ETF eller en fond som följer ett råvaruindex så skulle jag personligen föredra att hitta ett en ETF/fond som uteslöt Petroliumprodukter/olja och ädelmetaller. Eftersom att jag istället för Olja har en del exponering redan mot grön energi (ja det är en annan sak. Men låt oss kalla det för att jag önskar avvika från index som innehåller oljaom jag kan.) Jag har också redan en ansenlig del i guld och silver. Det kan jag så klart räkna in / om men enklast vore att utesluta denna del.

Så nu letar jag lite efter en ETF som passar mitt behov nu när jag måste byta.

Då finns också andra ETFer som kan vara intressanta, LYTR
Den följer indexet CoreCommodity CRB Index
Kostar dock 0,35%

Men med tanke på att jag önskar -Olja finns LCTR som är Ex-energi (dvs utan olja)
Den följer indexet CoreCommodity CRB Index, men som sagt utan olja.
Kostar också 0,35%

Kommentarer?

Aktier skyddar så länge de ger en tillväxt/utdelning som överstiger inflationen (i dagsläget behöver de avkasta/dela ut minst 15%). Viss kan tillväxten öka pga efterfrågan. Men så länge de har sitt kassaflöde i Fiat-valuta kommer de annars påverkas. MicroStrategy bytte ju sitt kassaflöde från USD till Bitcoin just av den anledningen. Att deras kapital skulle skyddas mot inflationen.

Hade aktier varit en helt begränsad tillgång hade det varit bättre, men eftersom en aktie kan genomföra split vilket resulterar i dubbelt så många aktier försvinner den aspekten.

Äger ett företag i sin tur reala tillgångar som fastigheter, guld osv bör de ger de rimligtvis ge lite mer skydd.

Eller tänker jag fel?

Tror generellt att råvaror (förutom guld och möjligtvis silver) inte är bra som hedge mot inflation. Anledningen är att råvaror inte har ett begränsat utbud. Går priset på en råvara upp ökar incitament att ta fram mer av den råvaran. Priset sjunker när utbudet ökar. Bättre isåfall med konst och samlarobjekt.

Förstår ditt resonemang. Men i en portfölj blir det svårt att ha konst och andra samlarobjekt. Finns väl tyvärr inget index med de tillgångsslagen :slight_smile:
Min förmåga att köpa “bra” konst och samlarobjekt är nog väldigt begränsad.

Det är ju generellt riktigt att om priset på en vara ökar, så ökar också incitamentet för producenter att ta fram mer av denna. För guld och silver är begränsningen att det gäller mineralfyndigheter som tar lång tid att prospektera och bryta samt att det är en begränsning i hur mycket som faktiskt finns.

För Soja eller Majs är det helt riktigt annorlunda. Om prisökningen i det enskilda tillgånglsaget beror på ökad efterfrågan. Men jag tänker att ett index som CoreCommodity CRB eller UBS Commodity motverkar att en enskild vara påverkar på det viset. Vi pratar ju här om att skydda mot generell inflation och prisökning som drabbar alla varor i indexet mer eller mindre lika beroende på att det är pengar som drabbas av inflation snarare än en specifik råvara. Det vore annorlunda om det var fråga om inflation som var driven av teknisk innovation inom ett område eller att efterfrågan stiger plötsligt mot en viss råvara. Det kan ju ske, men motverkas av att det är ett index med en korg av råvaror.

Detta skapar ju dock en form av jämviktsläge och behöver inte vara negativt, tanken är ju inte att priset på ex. mat ska gå upp i absoluta termer så att du behöver arbeta en timme istället för 30 min för att kunna köpa samma mängd vete.

Väldigt osäker marknad också, går mycket trender som ändras över tid etc. Detta var populärt när förmögenheter beskattades, när detta försvann kollapsade vissa marknader och återhämtade sig aldrig igen.

Instämmer i att aktier delvis skyddar mot inflation. Men det är inte i det syftet jag äger dom. Men man kan ju se det så! Men som Patrik säger är det ju olika hur olika företag fungerar i detta avseende. Därav att jag inte väljer att undersöka den saken väldigt noga utan ser min aktiedel som den del som genererar avkastning främst, snarare än som skyddande.

En split påverkar väl varken bolagets totala värde eller dess börsnoterade värde? Om du har en aktie som kostar 100 kr och bolaget gör en split 1:2 så får du två aktier som vardera kostar 50 kr. Jag ser inte riktigt hur det skulle vara positivt eller negativt med avseende på inflation?

Ett företag kan naturligtvis drabbas av den ekonomiska situationen om vi skulle få hög inflation. Men “allt annat lika” så kan ju företaget höja sina intäkter i takt med inflationen (det är ju nästan definitionen av prisinflation). Värdet av aktierna blir då konstant map inflationen. Sen har du “normal” tillväxt, generellt eller för ett enskilt företag ovanpå det.