Morgan Housel: How to do Long Term

Här kommer veckans bästa artikel skriven av Morgan Housel på “The Collaborative Fund”:

Huvudpunkterna:

  1. The long run is just a collection of short runs you have to put up with.
  2. Your belief in the long run isn’t enough. Your investors, coworkers, spouses, and friends have to sign up for the ride.
  3. Patience is often stubbornness in disguise.
  4. It’s hard to know how you’ll react to decline.
  5. Long term is less about time horizon and more about flexibility.
2 gillningar

Storytelling är jag inget vidare på, så enklare att bara hålla fruar och andra med ”barnasinnet” i behåll utanför :wink: Dock något att tänka på gällande förvaltare och deras agerande vid en nedgång, bäst för mig långsiktigt eller för att lugna nerverna hos kollektivet?

1 gillning

Tack! Mycket tänkvärd med många visdomar.

Själv tycker jag att flexibilitet är grunden att få det mesta att fungera, både i relationer, karriär och investeringar :slight_smile:

1 gillning

Fantastisk artikel! Allt för ofta upplever jag att vi använder “att vara långsiktig” som ett trumfargument - precis som diversifering ibland kan upplevas vara (har man diversifierat med, ursäkta språket, skit så det fortfarande skit). Problemet för att mig gällande diversifiering är ju dock om jag har förmåga, tiden eller resurserna att avgöra vad som är vad.

Amen brother, någon borde trycka en T-shirt med detta. Vad händer när målet förändras 5år in i vårt 25åriga sparande? Kan vi anpassa i takt med miljön och förutsättningarna förändras? Upptäcker vi ens att de förändras? Vilket pris är vi villiga att betala för att behålla ett högt optionsvärde genom livet?

Things either adapt and evolve, or seize to exist

2 gillningar