Morgan Housel: dangerous feelings

En riktigt bra artikel som vanligt av Morgan Housel:

Charlie Munger says you shouldn’t have an opinion on something unless you understand the opposing side’s view as well as they do. It’s good advice, but it’s easy to take it too far. It’s almost always easier to find a flaw in a system than it is to discover why or how something might work, in the same way that it’s easier to destroy a relationship than build one.

och

A dangerous feeling is when your position on a topic centers around criticizing the other side versus evaluating why you’re right – or even better, why you might be wrong.

It’s a seductive trap because pointing out flaws is so much easier and more convincing than finding the obscure force that will make something work. It often signals that you don’t actually understand a topic but you want to be involved, and finding other people’s flaws is all you can come up with because you don’t have your own position to analyze.

samt

But a dangerous feeling occurs when you want the payoff of years of hard work to be an assumption that you’ve mastered a topic. Or that you don’t need to update your views because you already spent years of hard work learning those views.

You see it all the time in so many industries. Veterans fall behind the younger generation because if veterans admitted that they had to adapt to what the younger generation is doing they’d feel like the hard work they put over their career was for nothing.

4 gillningar

Spännande läsning. Alltid bra att påminna sig om att ens resultat kan bero mer på tur än skicklighet.

Inom IT för jag jobbar känner jag igen detta. Antal år behöver inte alltid säga vem som har bäst koll på vad som bör användas idag. Samma sak gäller lyckade projekt, även om det går bra för mig så kan det lika mycket bero på tur eller att allt bara för väl ut.

Nog klokt att aldrig bli för bekväm och tänka på att man måste va på tårna hela tiden för att leverera på hög nivå.

4 gillningar

Börspodden tog upp något liknande nyligen. När man pratar med någon “vanlig anställd” i ett storföretag har de väldigt lätt för att lista vad som är fel med företaget och hur allt krånglar. Man kan då lätt få en negativ syn på företaget.

Det som man missar då är att det är just den anställdes uppgift att ordna allt som krånglar, och troligtvis är det inte bättre på andra företag.

Jag tänker också på nuvarande svenska regering och budgetsamarbete, från V till S till MP till C. De saknar helt gemensam idé, vilket också syns när det är budgetdags, det enda de förs samman av är att de tycker dåligt om motståndarsidan.

3 gillningar