Obligationer

Hej Jan,

Hur ser du att investera i Obligationer 2017, vilken lägsta ränta och om räntehöjningen kommer att påverka obligationerna

En räntehöjning kommer att påverka främst obligationer med lång löptid /duration. De befintliga som du eventuellt har köpt dig in på kommer då att falla i värde. Korta räntor kommer inte att påverkas i lika hög grad. Men du får historiskt sämre avkastning/ränta på korta räntefonder.

Men jag tror att i ett längre perspektiv, är det inte säkert att det är värt att försöka tajma räntemarknaden genom att köpa och sälja obligationer.