Företagsobligationer

Jag har investerat en del i en företagsobligationsfond som har givit en hyfsat och stabil avkastning sedan 80-talet. Nu undrar jag om de höjningar av reporäntan som olika riksbanker har aviserat och ränteuppgången kommer att medföra att mina obligationer förlorar i värde.

Hejsan!

Svårt att säga något specifikt om just de obligationer du har men överlag så påverkas obligationer negativt av räntehöjningar, ja. Du kan t.ex. läsa denna text, även om den fokuserar på obligationer i fondform så är det relevant för förståelse.

https://rikatillsammans.se/varfor-det-ar-riskfyllt-att-investera-i-langa-rantefonder/

Hälsningar
Elin