Dags att köpa företagsobligationer?

Har vi kanske varit för otåliga med våra företagsobligationsfonder under raset, eller bara inte granskat respektive fonds innehav tillräckligt?

https://www.morningstar.se/se/news/201174/dags-att-köpa-företagsobligationer.aspx

Därför man ska ha en fast långsiktig allokering över tid och ombalansera en gång per år. Då köper man när det är billigt (nu) och säljer när det är dyrt, alltså bär balansen rubbas

Läste också denna artikel i Morningstar, och finner den vettig. Jag kommer att minska innehavet i högräntefonden något, men merparten får vara kvar. Att man stoppar fonden några dagar, när marknaden löper amok tycker jag inte är hela världen.

Den likviditet som jag behöver för ett par år framåt ligger inte i räntefonder utan på bankkonto med insättargaranti. Här tycker jag inte att man skall jaga sista tiondelen på någon udda nishbank. Visserligen får man sina pengar till slut av staten, men risken finns att man får vänta några veckor eller till och med månader. Avanza Bank duger gott för mig.

Intressant.

Långsiktigt kanske det är helt i sin ordning att ha företagsobligationer (inkl högräntefonder) i sin portfölj.

Allt beror på vilken risknivå man är beredd att acceptera. En 95-åring skall nog inte ha sådana…