Om kategorin: "Guld, silver och råvaror"

Sparande i guld och silver, både fonder och fysiska mynt och tackor.

Kom alltid ihåg de gyllene reglerna för spekulationer och Lekhinken:

  • Begränsa spekulationer till Lekhinken och belåna aldrig någonsin
  • Summan av alla spekulationer bör vara max 10 – 15 % av din totala portfölj
  • Storleken på Lekhinken bör max vara 10 % av din passiva hink
  • En enskild spekulation bör max vara 0.5 – 3.0 % av portföljen

Spekulationer i Lekhinken har MYCKET hög risk och du kan förlora hela beloppet.

Relevanta diskussioner:

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Varför går silverpriset ned?