Tips på fonder som investerar i råvaror?

Ang rikaporföljen så är där ca 25% investerat i guld och då i en ETF, Xetra-Gold ETC. Jag är intresserad av ETFer med råvaro som underliggande tillgång. Har ni några bra billiga säkra ETFer som investerar i fysiska råvaror tex.
-olja
-koppar
-socker
-nickel
-majs mm
Tack på förhand.

Det diskuteras en del här:

1 gillning

Denna med 0,35% i avgift är väl ungefär vad söker:

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc | CRN FP (lyxoretf.se)

Finns hos både Nordnet och Avanza:

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy - Jämför och köp börshandlade fonder - Nordnet

Tankar om denna?

iShares Diverisified Comm SWAP UCITS ETF USD Acc

Jag har svårt att förstå exakt vad det är fonder som dessa gör. Är specialistfonder som är tänkta att bara vara någon sorts hedge, eller bet på inflation, eller är de tillräckligt effektiva för att faktiskt ge avkastning långsiktigt?

1 gillning

Tycks ju följa ett index med bred råvaru-exponering där en viss viktning sker mot de/den råvara som har högst produktion/omsättning.

Ur Fondfaktabladet:

”Index är utformat för att mäta avkastningen på råvaruterminskontrakt som ingår i Bloomberg Commodity Index (BCOM) kombinerat med det nominella värdet på sådana terminer investerade till den allra senaste veckovisa styrräntan för tremånaders amerikanska statsobligationer.

BCOM är utformat för att vara en mycket likvid och spridd jämförelsenorm för råvaruinvesteringar som utgörs av sektorerna för energi, industrimetaller, ädelmetaller och boskap. BCOM är utformat för att ge en bred exponering mot råvaror som tillgångsklass, eftersom inte en enda råvara eller råvarusektor dominerar.
BCOM är viktat baserat på produktionen hos de underliggande råvarorna (dvs. ju högre produktionsvolym för en råvara, desto högre viktning för den råvaran i BCOM) och på likviditeten för terminskontrakten på de underliggande råvarorna.

Med undantag för åtskilliga metallkontrakt (dvs. aluminium, bly, tenn, nickel och zink) som handlas på Londons metallbörs och kontraktet på råolja från Brentfälten, är var och en av de råvaror som ingår i indexet föremål för minst ett terminskontrakt som handlas på en amerikansk börs.”

Fondfaktabladet

Det svåra för mig är att förstå hur de kommer att prestera över tid. Råvaror har ju historiskt gått upp, speciellt i tider av hög inflation, men hur kommer en sådan här fond prestera? Hur gör jag för att förstå vad fondförvaltaren sysslar med och om det är en vinnande strategi långsiktigt?
Jag tror jag förstår lite bättre nu hur det fungerar ungefär, att de köper in kontrakt på till ett visst pris en viss tid in i framtiden som de sedan säljer av när det börjar närma sig. Så jag har nog en lite bättre hum om ungefär hur de kan tänkas göra, men det är fortfarande lurigt för mig.
Jag vill köpa någonting som självt kan prestera positivt över tid, inte någonting som urholkas i värde och som endast fungerar som en inflationsförsäkring. Kommer den eventuellt positiva råvaroutvecklingen ätas upp av avgifter och det där med contagion och sånt som folk pratar om?

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C Hg (0,24) i avgift

tänkte själv investera lite i råvaror nu när börsen känns dyr hittade denna fonden det verkar vara den billigaste. Nån som vet om det finns nån bättre?

EZCQ0qoXgAMHCBk

Här kan man se råvaror i relation till börsen.

Min favorit på området råvaruinvesteringar är ETF:en M9SA (Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF) som man kan nå via Nordnet (verkar fortfarande som att Avanza fortfarande inte erbjuder denna trots att den handlas på Xetra).

Anledningen till varför jag gillar denna är hur vikterna mellan råvarorna i indexet bestäms, då detta görs på ett mycket mer logiskt sätt än Bloombergs råvaruindex.

Lite bakgrund först: priset på råvaror är extremt mycket drivet på utbud och efterfrågan. Denna effekt styr även hur mycket investeringar som görs för producera råvaror, vilket också är väldigt cykliskt. Om utbudet är högt relativt efterfrågan, sker inga nyinvesteringar i oljefält och gruvor, varmed det efter några års tid kommer att vara en obalans åt andra hållet (när sektorn är underinvesterad och efterfrågan är större än utbudet). Då görs många nyinvesteringar och många gruvor kommer i drift, och det börjar produceras för mycket av råvaran i fråga. Och så fortsätter cykeln så.

Så till min poäng: Bloomberg bestämmer vikterna i index baserat på utbudet liksom redan nämndes av @Samuelsson i ett tidigare svar. Det innebär att den ger mer vikt åt råvaror som är i den senare nämnda expansiva fasen och mindre åt sådant som är i motsatt ände. Så varför är detta ett problem? Tänk på priserna som styrs av utbud och efterfrågan. Om det finns ett överutbud av något, kommer priserna att sjunka och om det finns större efterfrågan av något än vad det finns utbud, kommer priserna stiga. Det innebär att BCI (Bloomberg Commodity Index) alltid strukturellt har fel timing för trenderna och kommer att köpa mer av de råvaror som ska sjunka i pris och säljer av det som ska öka i pris.

Rogers International Commodity Index (RICI) fungerar tvärtom. Här bestäms vikterna baserat på hur viktiga var och en av råvarorna är för världsekonomin, det vill säga, baserat på efterfrågan. Därför kommer denna att ligga mycket bättre i priscykeln än BCI.

Dessutom investerar RICI i 38 olika råvaror jämfört med 24 för BCI.

Den tidigare nämnda ETF:en M9SA är den enda på europeiska marknaden som ger åtkomst till detta index. Baserat på vad jag sagt ovan, har ETF:en en självklar plats i min portfölj.

Läs mer om detta på

9 gillningar

Denna fonden ska jag spana in. Har helt missat den! Verkar inte komma med i Nordnets lista om man filtrerar på etf:er och råvaror.

Nu investerar jag i råvaror genom Vontobel commodity b usd men den är sjukt dyr. Enda fördelen är att den går att månadsspara smidigt i vilken jag värderar väldigt högt. Månadssparar inte så jättestora belopp i portföljerna varje månad (sparar till hus på sparkonto mest) så det skulle kännas opraktiskt och tidskrävande att varje månad gå in och aktivt köpa etf:er.

tack för tipset

Jag har fösökt investera i RICI på nordnet men tillåts inte köpa på grund av att den saknar KIID, Key Investor Information Document. Hur kunde du investera?

Funkar utmärkt för mig. Säker på att du kollat på eätt ETF? Länk till den nedan:

https://www.nordnet.se/marknaden/etf-listor/16128619-market-access-rogers

Kan vara så att Nordnet kräver kunskapstest för handel med ETF:er?

M9SA va?
. . . .

Jag får samma sak via din länk.

Samma sak för min del, kan inte utöka befintligt innehav i M9SA. :frowning:

@havalinacat @Tjocke @Johann @Alecci

Har varit i kontakt med Nordnets kundservice och blivit varse att Nordnet inte tillåter köp av denna ETF längre då de inte har ett KIID/faktablad på svenska. Helt klart en besvikelse i mina ögon.

Kan fortfarande köpas på Degiro.

4 gillningar

Vad skulle du rekommendera istället på Nordnet?

Det var det svaret jag också fick när jag kontaktade Nordnets kundtjänst. Förhoppningsvis får fondbolaget tummen ur och ordnar fram ett översatt KIID inom en inte alltför avlägsen framtid.

Det var väldigt tråkigt att höra. Jag är mycket tacksam för att du tipsat om den på din blogg då den haft en fantastisk utveckling på sistone.

1 gillning

Trist! Borde ju inte vara så svårt att få fram. Känns konstigt att lista en massa värdepapper som vi ändå inte får köpa tycker jag.