Tips på fonder som investerar i råvaror?

Någon av de andra ETF:erna med bred exponering borde funka gott. Om RICI inte är tillgänglig, skulle jag tänka mig något som följer Bloomberg Commodity Index istället (t.ex. Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC) eller WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF – USD Acc (PCOM)). Notera att bland råvaru-ETF:erna i listorna så är det många som utesluter softs, alltså mer eller mindre bara ger exponering mot energi och metaller.

Är det inte läge att sälja råvarorna nu?

Beror väl på om man bara spekulerar kortsiktigt i råvaror eller om man är lång som i sina andra tillgångsslag. I så fall säljer eller köper man när det blir dags för ombalansering. Så tänker jag i alla fall.

Råvaror är en ständig komponent i mina portföljer, precis som aktier eller guld numera också. Oavsett hur de går under året. Ombalanserar ca 2-4 gånger om året.

Yepp. Jag har sålt en del (=ombalanserat, och återställt till ursprungsfördelningen) från exempelvis guld till exempelvis svenska breda indexfonder. Den förstnämnda har gått upp 19.63% i år för mig, och den sistnämnda gått ner 21.51% i år. Perfekt att sälja av lite av det dyra och köpa in sig lite på det billiga. Någon gång vänder det.

2 gillningar

Det skulle kunna bero på att de har kunder som köpt dessa värdepapper innan 2018. Det är fortfarande tillåtet att äga dem, men man kan bara sälja.

Eller så är det en politisk markering och de hoppas att kunderna blir förbannade på rätt personer.

1 gillning

Ah, så kan det ju såklart vara! Säkert kunder som sitter i dessa papper med bara tillåtet att sälja.

“Är det inte läge att sälja råvarorna nu?”

Ja, hur ska man tänka här? Planen var om mer än 35% guld vid kvartalslutet så balansera om till 25%. Guld kommer knappast vara på 35%, men balanserar jag inte om är “risken” att kriget tar slut och allt går åt “fel” håll.

Balansera om hälften?

Tjaa, du hade en plan…

Haha ja det har jag. Jag får helt enkelt hoppas på fortsatt krig.

Tjuvkikade. Guld bara 29.8%, räntor har ju också gått bra och globala aktier inte dåligt, så nämnaren har ju vuxit en del. Next stop midsommar.

Det är ju sånna här lägen det är jobbigt att vara långsiktig.

Vad tror herrn om ETF:en L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF)?

Inte lika bra som M9SA, men samlar flera poänger som “bästa tillgängliga på Nordnet” om jag inte missförstår något:

 • Investerar i energi, ädelmetaller, industrimetaller, boskap, spannmål och “softs”
 • Skattehemvist på Irland
 • Ackumulerande
 • Följer Bloomberg Commodity Index Total Return
 • Låg avgift 0,15%
 • Lågt tracking error mot sitt jämförelseindex

Jag upptäckte en väldigt intressant råvaru-ETF idag, tänkte dela med mig av den: L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities (EN4C). Finns på Nordnet, inte Avanza.

Det är en passiv fond som följer “Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index”. Såhär såg tillgångsfördelningen ut per okt 2022:
fördelning
Jämfört med de råvaruindex som diskuterats (Bloomberg, Rogers International, Refinitiv/CoreCommodity) ter sig viktningen vara mest lik Rogers International (RICI), med övervikt energi och undervikt ädelmetaller jmf med Bloomberg (BCOM).

Det finns dock flera punkter som skiljer denna från “klassiska” råvaru-ETF:er:

The Fund employs a multi-factor strategy, applying the following enhancements to provide optimal exposure to specific commodities by rolling the respective futures contracts dynamically:

 • Seasonal strategy: applied to commodities such as Heating Oil, Gasoil and Natural Gas which have historically exhibited strong seasonality. The index shall invest into seasonal futures contracts that tend to be the most liquid contracts throughout the year and provide exposure to a commodity at key points during a production or demand cycle, where supply/demand dynamics systematically affect prices.
 • Roll yield strategy: applied to the rest of the energy commodities and industrial metals in the index. For such commodities, the index shall seek to locate the position on the commodity futures curve with the most favourable implied roll yield.
 • Momentum strategy: applied to agriculture and livestock commodities which have historically been strongly influenced by crop and breeding cycle, as well as exogenous factors such as weather. The index shall invest into futures contract which has exhibited the highest historical annual outperformance over the nearby futures contract. No enhancement is applied for precious metals such as Gold and Silver.

Punkt 1 och 3 är mycket tilltalande, eftersom råvaror historiskt uppvisat mycket starkt säsongsmönster och momentum. CTA-fonder såsom Lynx och SEB Asset Allocation är ju ursprungligen baserade på att utnyttja just de tydliga trenderna för råvaror.

Punkt 2 är också tilltalande, för att minska blödningseffekten vid rullning av terminskontrakt genom att i första hand välja kontrakt i backwardation. Som ni vet bestäms ju utvecklingen av en råvarufond inte bara av utvecklingen av spotpriserna på råvaror, utan 3 faktorer: spotpris, roll yield (vinst/förlust när terminskontrakten rullas), och collateral yield (riskfri ränta på likviderna som täcker kontrakten).

Vi ser att roll yield tycks ha minskat med åren. I normala fall bör denna vara positiv (backwardation), eftersom råvaruproducenter rationellt sett vill betala en premie för att säkra sina försäljningspriser. Anledningen att roll yield blivit negativ (contango) skulle kunna vara att intresset för råvarufonder som diversifiering ökat, vilket medfört att det snarare är investeraren som betalar en premie för att erhålla inflationssäkringen. I vilket fall ser vi att det gör stor skillnad på avkastningen.

Optimeringen av roll yield har jag sett även i andra fonder, ex. Wisdomtree Enhanced Commodities (WTIC). Historiskt verkar detta främst göra skillnad vid börskrascher, då dessa fonder står emot nedgången mycket bättre. Tyvärr verkar även det motsatta gälla, med minskad uppgång vid tjurmarknader:


Vi ser att Wisdomtree Enhanced Commodity stod emot finanskrisen 2008 och coronakraschen 2020 mycket bättre än ett klassiskt råvaruindex. Wisdomtree har dock stigit mycket mindre under 2021.


Sammanfattat är jag mycket exalterad över EN4C, och kommer nog byta mitt innehav till denna. Fonden har bara historik sedan 2021, men under denna korta tid har den överpresterat en klassisk råvarufond (ex. M9SA) med 14%-enheter.

Jag tänker att fonden även teoretiskt har följande fördelar jämfört med klassisk råvarufond:

 • Tillgångsfördelning likt Rogers International (RICI), vilket tycks vara den bästa metodiken enligt @AllSeasonsPortfolio analys.
 • Optimeringen av roll yield ger minskad drawdown vid björnmarknader.
 • Beaktande av säsongstrender och momentum ger ökad avkastning vid tjurmarknader.
 • Låg förvaltningsavgift på 0,30%.

Ser ni några nackdelar, förutom att fonden har kort historik?

3 gillningar

Jag förstår inte riktigt hur den funkar, det är alltså en passiv fond men den följer ett index som i sig själv använder en aktiv momentum-strategi?

Själva indexet finns ju här med data längre tillbaks:

1 gillning

Precis. Så länge implementeringen av momentum är regelbaserad kan ju ändå förvaltningen vara passiv, precis som aktie-ETF:er med faktortilt.

Tack för att du hittade data för indexet, det lyckades inte jag med! Själva indexet har bara funnits sedan 2018, men de har simulerat avkastning sedan 2000. Har jämfört avkastningen, och det verkar stämma bra med min teori! Drawdowns 2008 samt 2020 var likvärdiga med Wisdomtree Enhanced Comm, men uppgångar i tjurmarknader har varit mycket högre än klassiska råvaruindex.

Nu blev fonden ännu mer intressant!

1 gillning

Skulle vara intressant att förstå hur deras regelverk ser ut. Är ju lite skillnad på om det bara är typ rullande medelvärde eller om det handlar om avancerade algoritmiska trendföljare.

1 gillning

Ja. :frowning:

Belåningsgrad -

1 gillning

Utöver detta tillkommer 0,19 % i transaktionskostnader.

1 gillning

Bra genomgång av L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities (EN4C)-ETF:en! Denna har flugit under min radar, då jag förstår att den lanserades först 2021.

Vad gäller de tre beskrivna strategierna, är detta spot-on med de huvudsakliga drivkrafterna för avkastning hos råvaror. Råvaror är tillgångar som tenderar att vara cykliska och säsongsbetonade, varför strategier som systematiskt följer momentum och “seasonality” är högst intressanta.

Därutöver är roll yield helt klart något som behövs tas hänsyn till. Under 2010-talet har roll yield varit negativ för de flesta större råvaror, vilket årligt gröpt ut ca. 1-2% från avkastningen av breda råvaruindex (BCOM, GSCI), just för att kontrakten rullas när futureskurvan handlas i contango.

Vet inte om det är en händelse att tillgångsfördelningen är lik RICI (åsyftas universumet eller tillgångsfördelningen per oktober 2022?), då jag tänker att detta kan vara en händelse med hänsyn till de signaler som de olika strategierna avger. Jag noterar att indexet innehåller 23 råvaror, så detta är något smalare än RICI, och mer jämförbart med BCOM. Detta är inte nödvändigtvis ett problem, då 23 tillgångar i en portfölj ska räcka för god diversifiering, då råvaror sinsemellan har låg korrelation.

Jag vidhåller att RICI fortsatt har bäst universum (samt bäst viktning mellan de olika råvarorna jämfört med andra statiska index), men att den typen av strategier som EN4C implementerat är önskvärt för att förbättra den potentiella avkastningen. Våta drömmen vore en mix - att applicera en multi-strategi approach på RICI:s universum :slightly_smiling_face:

I mina ögon är det huvudsakliga säljargumentet för detta snarare att ETF:en viktar allokeringen mot enskilda råvaror som råkar vara i tjurmarknad (se mina kommentarer ovan om låg korrelation mellan råvaror samt att de tenderar att utvecklas cykliskt), så bara för att förtydligan behöver ökade avkastningen inte komma från att hela universumet av råvaror är i en tjurmarknad, utan snarare att det slätar ut avkastningskurvan över lång tid genom att övervikta de råvaror som är i tjurmarknad.

BCOM och GSCI, till exempel, avkastade nära noll över hela 2010-talet just för att de har tung exponering mot energiprodukter, vilket följde ett snabbt ryckt uppåt under 2000-talet. Genom att öka exponeringen mot andra råvaror baserat på dessa två strategier, förbättra avkastningen också under decennier som inte har en “supercykel” (ceteris paribus).

Ser nu över min råvaruexponering, och just nu går tankegången att investera både i RICI (genom M9SA) och EN4C.

6 gillningar

Tack för dina tankar, vad kul att du också tyckte EN4C är intressant!

Det var en naiv analys av mig som enbart syftade till fördelningen per okt 2022. Jag inser nu också att det snarare är bredden med 38 olika råvaror som gör RICI tilltalande.

Jag föreställer mig dock att fördelningen bör fortsätta vara liknande för EN4C och RICI, eftersom metodiken är liknande. Vikterna i RICI baseras ju på global efterfrågan, medan vikterna i EN4C styrs av säsong/trend, vilket borde korrelera med efterfrågan?

2 gillningar